Rusza IV konkurs na wspieranie produkcji filmowej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Rusza IV konkurs na wspieranie produkcji filmowej

30.03-30.04.2020
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Podkarpacka Komisja Filmowa

Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza producentów do udziału w konkursie na wspieranie produkcji filmowej. Środki pochodzą z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Środki Funduszu pochodzą z dotacji z budżetów Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszów. Operatorem Funduszu będzie Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2020 wynosi 1 100 000 złotych brutto. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 800 000 złotych brutto. W poprzednich edycjach Programu dofinansowano filmy takie jak (m.in.): Boże Ciało (reż. J.Komasa), Zimna wojna (reż. P.Pawlikowski), Ułaskawienie (reż. J.J. Kolski), Władcy przygód. Stąd do Oblivio (reż. T. Szafrański), Eter (reż. K. Zanussi).

Celem Konkursu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim lub Miastem Rzeszów. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z Województwem Podkarpackim lub Miastem Rzeszów poprzez m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu. Minimum 100% równowartości wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie Województwa Podkarpackiego lub Miasta Rzeszów. Wnioski na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej (co najmniej rok przed datą ogłoszenia konkursu), który zamierza zrealizować produkcję filmową związaną z regionem.

Warunki udziału określone są w Regulaminie konkursu na wspieranie produkcji filmowej w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego.

Termin przyjmowania wniosków upływa 30 kwietnia 2020.

Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na adres: Agnieszka Gonciarz - specjalista ds. funduszu filmowego tel. 697 402 587 – e-mail: a.gonciarz@podkarpackiefilm.pl lub: office@podkarpackiefilm.pl.

W związku z sytuacją epidemiologiczną Instytucja zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru lub dokonania innych zmian regulaminu.