Rzeszowski Budżet Obywatelski - zagłosuj na bibliotekę Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Rzeszowski Budżet Obywatelski - zagłosuj na bibliotekę

8.09-8.10.2023
Rzeszów, ul. Sokoła 13, Wypożyczalnia Główna WiMBP

Biblioteka publiczna w Rzeszowie prosi o oddawanie głosów na zadania dotyczące: Zadanie nr 39 - kategoria II „BIBLIOTEKA odNOWA - remont i doposażenie przestrzeni bibliotecznej Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Fredry 5"

W ramach zadania planowany jest remont i odświeżenie pomieszczeń Biblioteki tak, aby stały się one bardziej funkcjonalne i sprzyjające obcowaniu z kulturą. Ważnym elementem zadania jest również zakup nowego sprzętu informatycznego i multimedialnego, który uatrakcyjni organizowane w Filii nr 2 zajęcia czytelnicze oraz podniesie standard obsługi czytelników.

Zadanie nr 79 – kategoria III „Biblioteka dla małego i dużego człowieka - działania kulturalne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie" W ramach zadania planowane jest organizowanie w placówkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz w przestrzeni miejskiej różnorodnych wydarzeń kulturalnych - spotkań autorskich ze znanymi i cenionymi twórcami literatury, spotkań z pasjonatami, kreatywnych warsztatów, wystaw, wykładów oraz imprez plenerowych z książką w tle skierowanych do mieszkańców Rzeszowa w każdym wieku. Zadanie ma na celu kształtowanie i zaspokajanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pokazanie biblioteki jako nowoczesnego centrum kultury - miejsca spotkań ludzi, idei, myśli i doświadczeń, w którym każdy znajdzie coś inspirującego dla siebie.

Głosowanie odbywa się w dniach od 8 września do 8 października 2023 r.

Głosować można w jednej z dwóch form: elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl; Zachęcamy do głosowania w formie elektronicznej - oddanie głosu jest proste i zajmuje tylko 3-4 minuty papierowej - na karcie do głosowania, którą należy wypełnić i złożyć osobiście w jednym z punktów do głosowania Urzędu Miasta Rzeszowa.

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (rbo.erzeszow.pl)

Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu może oddać głos tylko na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii. Szczegółowe informacje dotyczące głosowania dostępne są na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa. Liczymy na głosy naszych czytelników! - zachęca biblioteka.