Sebastian Kaliński – Bez odpowiedzi Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Sebastian Kaliński – Bez odpowiedzi

24.03-15.04.2022
Rzeszów, ul. 3 maja 9, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zaprasza na wernisaż wystawy Sebastiana Kalińskiego – „Bez odpowiedzi”.

Wernisaż wystawy zaplanowano na 24 marca o godz. 18.00.

  • Kuratorka wystawy: Ewa Kalińska
  • Gdzie: Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9

O projekcie:

Fotografia zarówno dla mnie, ale też jak sądzę, również dla wielu innych osób, pozostaje ciągle magiczną, nierozwiązaną zagadką. Niezwykle trudno bowiem jest w tej przestrzeni doszukać się przekonujących dowodów empirycznych, które stanowią o jej naturze. Pozostaje więc wieloznacznym i skomplikowanym zagadnieniem na tyle, że wypracowane dotąd definicje wydają się być nazbyt kuse i wiele pytań, szczególnie tych związanych z oddziaływaniem obrazu na człowieka, na odbiorcę, czeka ciągle w kolejce na dobrą odpowiedź.

Jednym z nich, ważnym i ciekawym, jest pytanie związane z historyczną zmiennością postrzegania zdjęć, historyczną zmiennością widzenia. Wygląda na to, że jako istoty historyczne, ukształtowane przez kulturę i własne doświadczenie bardziej aniżeli przez samą naturę, potrafimy doświadczyć różnicy między tym co widzimy, a tym co jesteśmy w stanie zobaczyć, kiedy przypisujemy temu znaczenie.

Kolekcja prezentowanych fotografii jest skromną próbą zmierzenia się z tym fascynującym problemem, wywołaniem refleksji oraz pytań dotyczących tego, co właściwie widzi człowiek zależnie od czasu, w którym ogląda obraz. Czy wiedza, wiara, świadomość i szacunek dla podstawowych wartości mają wpływ na nasze widzenie? Innymi słowy czy miłość, przywiązanie, smutek i radość, oddanie i braterstwo postrzegamy podobnie do naszych poprzedników, czy też spoglądając na nie, widzimy już inne światy?

Dylematu tego nikt definitywnie dzisiaj chyba nie rozstrzygnie, prowokując tym samym jeszcze bardziej naszą wyobraźnię, lub też z prostej wygody pozostanie w uspokajającym przekonaniu, że tak naprawdę nie zmienia się nic.

Sebastian Kaliński


Sebastian Kaliński urodzony w 1974 roku we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej w swoich fotografiach łączy racjonalizm z humanistycznym ujęciem człowieczeństwa. Jego inspiracją i głównym obiektem zainteresowania jest człowiek jako obiekt kultury i obyczajowości. Bohaterami fotografii są najczęściej przeciętni ludzie, ich życie codzienne, zwyczaje, pasje. Dostrzega wyjątkowość drobnych spraw i łapie je w oko obiektywu. Poświęca się głównie projektom długoterminowym, bo te wg niego, najbardziej podkreślają związek człowieka z miejscem i upływającym czasem.

Członek Polskiego Związku Fotografików Artystów.


Sebastian Kaliński, born in Wrocław in 1974.  Graduate of Wroclaw University of Science. In his photography he joins the rationalism with the humanistic approach towards mankind. His main inspiration and main theme is a human being as a part of culture and customs. The heroes of his photography are just the common people, their everyday’s life, passions and rituals. Sebastian catches the glimpse of the tiny things in his object-lens. He works on long-term projects  because he believes they underline the liaison between the man and the place and the passing time.

Member of Związek Polskich Artystów Fotografików.