Seminarium warsztatowe Folkloru Lachów Sądeckich Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Seminarium warsztatowe Folkloru Lachów Sądeckich

15.10.2021, godz. od 10:00
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

WDK w Rzeszowie zaprasza na: Seminarium warsztatowe Folkloru Lachów Sądeckich w ramach 37. Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego.

Program warsztatów:

Część teoretyczna
  • 10:00 - 11:00  Joanna Hołda -  etnolog i muzealnik  - wykład poświęcony charakterystyce regionu Lachów Sądeckich jego obrzędowości i tradycji,
  • 11:00 - 12:00 Patryk Rutkowski - etnolog, pedagog, choreograf - wykład nt. tradycyjnego stroju Lachów Sądeckich,
  • 12: 00 -- 12:45 przerwa obiadowa,
  • 12:45 - 13:30 dr Bożena Lewandowska - doktor nauk humanistycznych  - wykład nt. folkloru muzycznego regionu Lachów Sądeckich,
  • 13:30-14:00 występ Zespołu Regionalnego Mystkowianie z Mystkowa.

Zespół zaprezentuje właściwy dla regionu zestaw tańców lachowskich oraz tradycyjną muzykę.

14:00 - 14:15 przerwa kawowa

Część praktyczna
  • 14:15 - 17:00 Patryk Rutkowski - etnolog, pedagog, choreograf - nauka tańców regionu Lachów Sądeckich.