Seminarium warsztatowe Folkloru Krośnieńskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Seminarium warsztatowe Folkloru Krośnieńskiego

16.10.2020
ul. Okrzei 7. 35-002 Rzeszów, Wojewódzki Dom Kultury

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na Seminarium warsztatowe Folkloru Krośnieńskiego w ramach 36. Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego

W programie:

9:15 - przywitanie uczestników

9:30 - 10:30 - Danuta Blin-Olbert - Kustosz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - wykład poświęcony charakterystyce regionu krośnieńskiego jego obrzędowości i tradycji

10:30- 11:30 - Bartosz Gałązka - folklorysta, pedagog - wykład nt. folkloru muzycznego regionu krośnieńskiego - prelekcja ilustrowana będzie muzyką na żywo. Zaprezentuje się kapela Trzcinicoki z Trzcinicy k. Jasła, która przedstawi właściwy dla regionu skład instrumentalny, tradycyjną muzykę oraz zestaw melodii krośnieńskich.

11:30 - 12:15 - przerwa obiadowa

12:30 - 15:00 - Alina Kościółek Rusin - były kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Połoniny - nauka tańców regionu krośnieńskiego

15:00 - wręczenie zaświadczeń

Seminarium ma na celu zaktywizowanie instruktorów i choreografów zespołów tanecznych do kontynuowania i przekazywania następnym pokoleniom piękna tańców ludowych, doskonalenie zawodowe instruktorów zespołów folklorystycznych, popularyzacja tańca ludowego wśród osób młodych, zintegrowanie środowisk lokalnych kultywujących zamiłowanie do tańców ludowych, integracja i wymiana doświadczeń uczestników warsztatów

W warsztatach mogą brać udział instruktorzy, kierownicy i choreografowie zespołów tanecznych, ale również osoby interesujące się tańcem z zamiłowania.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona

Udział w warsztatach należy zgłosić do dnia 30 września 2020 r. na adres: e-mail: wdk@podkarpackie.pl, lub listownie na adres:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów

Więcej informacji pod nr tel.: 17 853 52 57 wew. 38