Senior - Żarty czyli Kabaretowe Party Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Senior - Żarty czyli Kabaretowe Party

16.02.2023, godz. 10:00
Jarosław, pl. Mickiewicza 6, Sala Widowiskowa Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Em-Art zapraszają do udziału w Jarosławskim Przeglądzie Twórczości Kabaretowej Seniorów

Przegląd nie ma charakteru konkursowego. Jego celem jest integracja seniorów, prezentacja twórczości senioralnej, a przede wszystkim dobra zabawa. Każda grupa i solista otrzymują dyplom oraz pamiątkową statuetkę. Przegląd ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich seniorów: grup, zespołów, osób indywidualnych zajmujących się twórczością kabaretową. Do udziału w przeglądzie zapraszamy kabarety z regionu.

Cele przeglądu:

  • Rozbudzanie zainteresowania seniorów sztuką kabaretową.
  • Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego seniorskich zespołów oraz solistów.
  • Integracja amatorskich środowisk artystycznych.
  • Inspiracja do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej.

Dodatkowych informacji o Przeglądzie udziela Barbara Wilk pod numerem telefonu 16 30 00 092 lub 16 621 44 34 Regulamin na stronie www.mok-jar.pl

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Jarosławia