Spotkanie - Śniadanie z artystką Joanną Dudek Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Spotkanie - Śniadanie z artystką Joanną Dudek

27.08.2023, godz. 11:00
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, BWA Krosno, sala audiowizualna, II piętro

BWA Krosno zaprasza na spotkanie z artystką Joanną Dudek, która obecnie przebywa na rezydencji artystycznej

"Jestem artystką wizualną łączącą sztukę współczesną z nauką. W 2019 r. obroniłam z wyróżnieniem rektorskim dyplom magisterski na Wydziale Architektury Wnętrz pt. Aberracja tożsamości wyrażona w relacji (promotorzy: dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Andrzej Zwierzchowski).

Od 2020 r. pracuję jako asystentka na ASP w Warszawie oraz ukończyłam pracę nad doktoratem pt. „Ciało z Ciała. Poszerzone pole malarstwa jako antycypacja eko-kultury" (planowany termin obrony 09/10br.)

Brałam udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, konkursach a także rozwijam się naukowo. W swojej praktyce artystycznej skupiam się na związkach człowieka i natury. Wychodzę od prywatnych doświadczeń i zmierzam do pewnego zuniwersalizowania treści, co wyraża się poprzez zainteresowanie etnobotaniką oraz naukami biologicznymi.

Obecnie pracuję nad cyklem prac malarskich i ceramicznych, w których rośliny posiadają cechy ludzkiej cielesności. To ucieleśnienie roślin stanowi dla mnie ich gloryfikacje, wiąże je z człowiekiem a także przedstawia pamięć, o ludziach, którzy odeszli. W działaniach artystycznych poszukuję naturalnych i ekologicznych mediów, które samodzielnie pozyskuję i badam. W bardziej zaawansowanych merytorycznie projektach współpracuję z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN.

Na rezydencji w Krośnie badam temat przemijania i obumierania odwołując się do zjawiska apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórkowej organizmu wielokomórkowego. Zjawisko to choć odnosi się do obumierania pozwala zachować organizmowi zdrowie, o ile zachodzi we właściwy sposób. Chciałabym się przyjrzeć również obumieraniu w kontekście powstawania ropy naftowej. Ten wydobywany, naturalny surowiec powstały ze szczątków organicznych na stałe zmienił oblicze świata. Z jednej strony wpłynął na jego dynamiczny rozwój, z drugiej zaś spowodował ogromne spustoszenie w środowisku naturalnym".

Joanna Dudek