Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów

29-30.01.2020
Rzeszów, Teatr im. Wandy Siemaszkowe

Szajna Galeria
Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów
Beniamin M. Bukowski
reż. Beniamin M. Bukowski

Ulmowie, rodzina jakich wiele żyło przed wojną w podkarpackich wioskach. Zwykli ludzie w czasie pokoju, w czasie wojny zdobyli się na czyny, które historycy określają mianem heroicznych, upamiętnianych przez muzea. Nie o sprawiedliwości, patosie i bohaterstwie jest to jednak opowieść, a w każdym razie nie tylko. O takich sąsiadach jak Ulmowie mawiało się: ludzki, prawdziwy człowiek! Spektakl stanowi przypomnienie wagi, jaką mają pojęcia: człowieczeństwo, życzliwość, przyjaźń, współczucie i odwaga.