Sylwia Zawiślak – wystawa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Sylwia Zawiślak – wystawa

26.03-5.05.2021
Przemyśl, ul. T. Kościuszki 3, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysłu zaprasza na wyjątkową wystawę linorytów.

Sylwia Zawiślak ukończyła studia magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku grafika. Pracę dyplomową zrealizowała w pracowniach druku wypukłego prof. K. Skórczewskiego oraz w pracowni projektowej prof. W. Grzegorczyka.

Jest Laureatką pierwszej nagrody na IX Przeglądzie Ekslibrisu Linorytniczego i Drzeworytniczego im. Pawła Stellera w Katowicach. Sylwia w poszukiwaniach artystycznych skupia się na dawnych obyczajach i wierzeniach. Stara się wydobyć zapomniane, lecz nie tak odległe zwyczaje i opowieści, obecne w regionalnej tradycji. Jej prace brały udział w wystawach w Japonii, Rumuni, Rosji, na Ukrainie, we Włoszech. Jest autorką książki „Demony i klechdy ludowe".