Teatr w sieci/NATENCZAS Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Teatr w sieci/NATENCZAS

4-30.04.2020
Rzeszów, Teatr im. W. Siemaszkowej

Specjalna oferta edukacyjna przygotowana w ramach wsparcia szkół i placówek.

Trzy projekty teatralne stały się częścią Programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Program przewiduje realizacje różnych ofert edukacyjnych przygotowanych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, TVP3 Rzeszów, Podkarpacką Komisję Filmową - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Polskie Radio Rzeszów.

W efekcie spotkania wszystkich partnerów Programu – po uzgodnieniu z Departamentem Kultury UMWP – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie będzie realizował następujące projekty przeznaczone dla uczniów szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych:

  • Teatr w domu” – czyli udostępnienie linków do zapisów filmowych spektakli: „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów”, „Dzieci Hioba. Wiek XX”, „Beksiński. Obraz bez tytułu”, „Trzy siostry”. Projekt skierowany do szkół/placówek ponadpodstawowych.

  • Warsztaty teatralne (próby online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) z młodzieżą szkolną prowadzone przez aktorów teatru. Projekt skierowany do szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych.

  • Konkurs recytatorski „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego (warsztaty online oraz w realnej rzeczywistości po ustaniu zagrożenia epidemią) - prowadzone przez aktorów teatru. Projekt skierowany do szkół/placówek podstawowych i ponadpodstawowych.

Program zostanie sfinansowana przez samorząd województwa oraz Teatr.

Udział uczniów oraz opiekuna merytorycznego w wybranym projekcie mogą zgłaszać szkoły ponadpodstawowe i placówki drogą elektroniczną na adres: sekretariat@teatr-rzeszow.pl . Zgłoszenia należy przesyłać do 10 kwietnia.

Informacji na temat projektów udziela koordynator wydarzeń artystycznych Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Patrycja Kita.
e-mail: p.kita@teatr-rzeszow.pl
tel. 722 104 001

Regulaminy projektów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.teatr-rzeszow.pl.

Jednocześnie Teatr zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji projektu, gdyby nie pozwalały na to obowiązujące przepisy wynikające ze stanu pandemii. Wierzymy jednak, że w tym trudnym czasie wspólnymi siłami uda nam się rozwinąć teatralne pasje i talenty młodych z Podkarpacia!