The best of Unesco.Art Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

The best of Unesco.Art

18.07-20.09.2021
Zarzecze, Pałac-Dzieduszyckich

18 lipca 2021 r. o godz. 18.00 w Centrum Kulturalny w Zarzeczu – Pałac Dzieduszyckich  odbędzie się wernisaż najlepszych prac malarskich akcji promocyjnej UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line.

Podczas wystawy zostaną pokazane obrazy z kolekcji Województwa Podkarpackiego, które powstawały w sześciu podkarpackich obiektach znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Po wernisażu o godz. 19.00  odbędzie się solowy recital klawesynowy Władysława Kłosiewicza.

Organizatorami wydarzenia jest: Województwo PodkarpackieCentrum Kultury w Zarzeczu. Odbywa się ono w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021. Wystawa potrwa do 20 września br.

Akcja promocyjna UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 to inicjatywa Województwa Podkarpackiego, a jej realizatorem był Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a partnerem – Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zrodziła się z myślą o potrzebie popularyzacji miejsc szczególnie cennych kulturowo, które zostały wprowadzone do panteonu dziedzictwa światowego. Chodzi tutaj o obiekty UNESCO położone w naszym regionie, czyli kościoły: w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w: Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Promocja tego bogactwa kulturowego, które znalazło uznanie w międzynarodowym gremium, pozwoli na stworzenie marki UNESCO w Podkarpackiem. Może okazać się również dodatkowym impulsem do wprowadzania na listę UNESCO kolejnych obiektów.

Pierwotnie akcja miała polegać na jednoczesnej organizacji w sześciu miejscach sześciodniowych plenerów malarskich z udziałem studentów kierunków artystycznych studiujących na rodzimych uczelniach lub też wywodzących się z terenu województwa podkarpackiego, a uczących się na innych uczelniach tego typu w Polsce. Z uwagi na epidemię koronawirusa przedsięwzięcie to odbyło się w formule częściowo zdalnej i każdy z uczestników decydował, gdzie wykonywać będzie swoją malarską pracę. Zaproszenie do udziału w akcji młodych artystów – studentów uczelni artystycznych służyć miało promocji młodego środowiska artystycznego i jego aktywizacji w sięganiu po cenne kulturowo motywy ekspresji artystycznej znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu.

Otwarty nabór do udziału w plenerach UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line odbył się od 17 do 27 sierpnia 2020 r.. Zgłosiło się 26 studentów kierunków artystycznych z terenu województwa podkarpackiego: Anna Banaś, Rafał Barszczowski, Andżelika Bieniek, Barbara Bodio, Oliwia Bosek, Patryk Brzezicki, Paweł Dyrkacz, Agnieszka Hrycuniak, Dorota Jakubik, Kamil Jasiński, Alicja Kalandyk, Dorota Kasprzyk, Joanna Kołcz, Bożena Kot, Weronika Kuczmarz, Paulina Kula, Sebastian Laszczyk, Julia Lis, Renata Masłyk, Weronika Noworól, Patrycja Paczocha, Oliwia Pawusiak, Rafał Podsobiński, Dominika Surmacz, Katarzyna Tereszkiewicz i Sebastian Wawrzusiak. 

Komisja ekspercka powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w składzie: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR (krytyk sztuki), dr hab. Antoni Nikiel prof. UR (przedstawicieli Instytutu Sztuk Pięknych UR); dr Piotr Woroniec (profesjonalny artysta) i Paweł Kraus (przedstawiciel Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) pod przewodnictwem dr Roberta Godka, dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, do udziału w plenerach on-line zakwalifikowała wszystkich kandydatów. Otrzymali oni pakiety podstawowych materiałów malarskich zakupionych ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Plenery malarskie on-line rozpoczęły się 5 października i trwały do 4 listopada.  Młodzi artyści swoje prace malarskie wykonywali przy zdalnym wsparciu opiekunów grup plenerowych z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do 9 listopada uczestnicy pleneru złożyli 57 obrazów. 

20 listopada odbyło się finalne posiedzenie Komisji eksperckiej, która zapoznała się z wszystkimi pracami plenerowymi. Jurorzy wysoko ocenili poziom obrazów, doceniając zaangażowanie młodych artystów oraz różnorodność spojrzenia na tematykę plenerów.   Zdecydowali także o wyborze najlepszych prac 6 plenerów:

  • w grupie plenerowej w kościele w Bliznem (opiekun pleneru: dr hab. Magdalena Uchman prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz pani Katarzyny Tereszkiewicz pt. „Plan II”, 2020, 50x50 cm, technika mieszana na płótnie,
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Chotyńcu (opiekiun pleneru: mgr Marek Haba) za najlepszą pracę uznano obraz pani Agnieszki Hrycuniak pod roboczym tytułem „Wnętrze z krzyżem”,
  • w grupie plenerowej w kościele w Haczowie (opiekun pleneru: dr Piotr Woroniec) za najlepszą pracę uznano obraz pani Doroty Kasprzyk pt. „Kościół w Haczowie”,
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Radrużu (opiekun pleneru: dr Kamila Bednarska) za najlepszą pracę uznano obraz pani Alicji Kalandyk pt. „Z modlitwą”,
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Smolniku (opiekun pleneru: dr hab. Marek Olszyński prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz pani Weroniki Noworól pt. „W drodze do cerkwi II” z serii „Cerkiew w Smolniku”, malarstwo olejne, 100x70, 2020; 
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Turzańsku (opiekun: dr hab. Antoni Nikiel prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz  pana Sebastiana Wawrzusiaka, pod roboczym tytułem „Cerkiew w Turzańsku”.

Najlepsze prace UNESCO.ART - PODKARPACKIE 2020 stały się własnością Województwa Podkarpackiego i są wykorzystane do działań promocyjnych zarówno w odniesieniu do podkarpackich obiektów UNESCO, jak też rodzimego środowiska artystycznego. 

Informacja prasowa