To działa! Cykl warsztatów integracyjnych Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

To działa! Cykl warsztatów integracyjnych

1.07-30.12.2021
Krosno, ul. Kolejowa 1, RCKP oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja, ul. Kisielewskiego 18,

Kultura dostępna to kultura otwarta na ludzi. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w wyjątkowym, trudnym i w każdym swoim aspekcie pięknym i potrzebnym projekcie „To działa! Cykl warsztatów integracyjnych”.

Taniec dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, muzyka i śpiew dla osób niesłyszących i niemówiących, sztuki wizualne dla osób niewidzących, teatr i animacja dla tych, którzy w najśmielszych swoich wizjach nie widzieli siebie na scenie. Spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla tych, którzy w kulturze są obecni i dla tych, którzy swoje miejsce w niej dopiero znajdą.

Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1 oraz II Liceum Ogólnokształcące imienia Konstytucji 3 Maja, ul. Kisielewskiego 18, Krosno, województwo podkarpackie
Termin: od lipca do grudnia 2021
Wstęp: warsztaty bezpłatne, obowiązuje wcześniejsza rejestracja

Zapisy oraz dodatkowe informacje:
www.rckp.krosno.pl
tel. 13 43 218 98
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno

Jednym z największych problemów sygnalizowanych w środowisku lokalnym jest niewielki dostęp ofert dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także olbrzymia fragmentaryczność działań prowadzonych wśród osób niepełnosprawnych ustawiająca wszelkiego rodzaju twórczość takich osób tylko i wyłącznie w kategoriach terapeutycznych. W ogromnym skrócie geneza przedsięwzięcia stanowi poszukiwanie właściwego sposobu wyjścia z izolacji i włączenia osób ze szczególnymi potrzebami do społeczeństwa poprzez zaangażowanie ich na polu kultury i sztuki w przyjaznej przestrzeni RCKP oraz osadzenia ich twórczości w szerszym - nie tylko terapeutycznym – kontekście.

Proponowane dwa cykle warsztatów będą odniesieniem do oferty edukacji artystycznej realizowanej przez naszą instytucję i jednocześnie jej rozszerzeniem. Od lipca do grudnia organizowane będą cykliczne zajęcia teatralno-taneczne, których efektem będzie spektakl, zrealizowany z udziałem uczestników warsztatów, w tym tancerzy Grupy „Klaszcz głośniej” (grupa artystyczna, w skład której wchodzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną) działającego w RCKP oraz inne działania uczestników drugiego cyklu miniwarsztatów.

Uczestnikami miniwarsztatów z pięciu dziedzin: taniec, teatr, muzyka, animacja i sztuki wizualne będą członkowie lokalnych zespołów artystycznych (zespoły działające w ramach RCKP i innych placówek kulturalno-oświatowych), osoby ze szczególnymi potrzebami, osoby nieuczestniczące w zajęciach artystycznych szeroko rozumiane jako publiczność, a także pośrednio instruktorzy zajęć szkolnych i pozaszkolnych, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne. Co istotne, będzie to projekt twórczy i edukacyjny w szerszym wymiarze, bo tak samo uświadamiający każdą z grup uczestników zajęć, co instruktorów placówek kulturalnych i edukacyjnych - ci ostatni włączą się w pracę warsztatową w charakterze pomocników prowadzących, instruktorów, ale też obserwatorów.

Każda z dziedzin realizowanych podczas warsztatów dotykać będzie potrzeb osób z konkretnym typem niepełnosprawności: zajęcia taneczne i teatralne skupiać się będą na potrzebach osób neuronietypowych, osób z niepełnosprawnością intelektualną bez dysfunkcji ruchowych, ale także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zajęcia z zakresu muzyki dotykać będą potrzeb osób niesłyszących i niemówiących, z zakresu sztuk wizualnych - osób niedowidzących i niewidzących, natomiast z zakresu animacji - osób z szerokim spektrum niepełnosprawności. Bezpośrednimi odbiorcami warsztatów będą ich uczestnicy, a pośrednimi - instruktorzy i nauczyciele.

Efektem końcowym będzie spektakl teatralno-taneczny z udziałem teatralnej grupy warsztatowej z wykorzystaniem elementów scenografii powstałych podczas warsztatów ze sztuk wizualnych. Wydarzenie realizowane będzie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (wraz z transmisją w sieci). Dodatkowo, dla szerokiego grona odbiorców wyprodukowane zostaną krótkie filmy zawierające wycinek metod pracy warsztatowej (filmy reportażowe). Istotne dla realizacji warsztatów i ich dostępności - szczególnie metod współpracy - będzie wykorzystanie nowych technologii jako nośnika świadomości i właściwego postrzegania świata.

Harmonogram działań w ramach projektu „To działa! Cykl warsztatów integracyjnych”:

Warsztaty cykliczne: teatralno-taneczne

Termin: lipiec – grudzień 2021 (19-22 lipca 2021, godzina 17.00-19.00 i 10-12 sierpnia 2021, godzina 17.00-19.00 oraz od września do grudnia zgodnie z harmonogramem regularnych zajęć w RCKP)
Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno
Prowadzenie warsztatów i reżyseria spektaklu: Joanna Sarnecka
Odbiorcy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną lekką lub umiarkowaną bez dysfunkcji ruchowych oraz osoby normatywne (bez dysfunkcji)
Wiek: od 11 lat
Zakończenie: udział w spektaklu teatralno-tanecznym

Formularz zgłoszeniowy - kliknij link

Cyklicznie działania edukacyjno-warsztatowe i wydarzenia artystyczne mające na celu integrację społeczną, podniesienie godności osób wykluczonych ze względu na niepełnosprawność oraz wdrażanie osób ze szczególnymi potrzebami do uczestnictwa w kulturze. Spektakl, będący istotnym produktem przedsięwzięcia, będzie z całą pewnością zaskakujący, a może i trudny w odbiorze dla przeciętnego widza. Podejmiemy trudne wyzwanie oswajania z tematem inności oraz naukę szacunku dla samego procesu tworzenia, a nie tylko nastawienie na widowiskowy i doskonały efekt końcowy. Obecność niepełnosprawnych we własnej twórczości artystycznej jest zawsze pełna i autentyczna, a twórczość ta to bardzo często jedyna forma wypowiedzi, jaką mogą przekazać na zewnątrz. Efektem warsztatów będzie spektakl teatralno-taneczny o ginących lub wymarłych gatunkach zwierząt.


Małe formy warsztatowe:

Taniec

Termin: 9-11 lipca 2021, godzina 10.00-15.00 i 16-18 lipca 2021, godzina 12.00-17.00
Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące imienia Konstytucji 3 Maja, ul. Kisielewskiego 18, Krosno
Prowadzenie warsztatów: Tatiana Cholewa
Odbiorcy: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby normatywne (bez dysfunkcji)
Wiek: powyżej 15 lat

Formularz zgłoszeniowy - bezpośredni link

Warsztaty podzielone na bloki obejmą: 1. pracę nad świadomością ciała, skupianie uwagi nad oddechem poznawanie ciała względem podłoża i świadomość ruchu; 2. pracę w grupie, pogłębianie i poszerzanie ruchów, pacę w parach (mapa ciała) oraz uważność na przestrzeń i ruch, obrazowanie poprzez ruch, konfrontacje ruchowe; 4. budowanie relacji, pracę z przestrzenią i ruchem, podsumowanie pracy - tworzenie etiud.

Animacja

Termin: 23-24 lipca 2021, grupa I: godzina 10.00-11.30, grupa II: godzina 12.30-14.00
Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno
Prowadzenie warsztatów: Marta Pietruszka
Odbiorcy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną lekką lub umiarkowaną bez dysfunkcji ruchowych oraz osoby normatywne (bez dysfunkcji)
Wiek: od 4 do 12 lat

Formularz zgłoszeniowy - bezpośredni link

W ramach warsztatów odbędą się zajęcia z nauki tańców integracyjnych i zabaw ruchowych czy słownych. Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy wspólnej przestrzeni, wzajemnego poznawania czy wzajemnej pomocy.

Sztuki wizualne

Termin: 4-6 i 9-11 sierpnia 2021, godzina 16.00-20.00
Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno
Prowadzenie warsztatów: Żywa Pracownia
Odbiorcy: osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby normatywne (bez dysfunkcji)
Wiek: powyżej 18 lat

Formularz zgłoszeniowy - bezpośredni link

Warsztaty z udziałem osób doświadczających niepełnosprawności sensorycznych, podczas których uczestnicy spróbują w praktyczny sposób przełamać barierę jaką jest wzrok, tworząc elementy scenografii do spektaklu kończącego projekt. Moduły w ramach warsztatów: pobudzanie zmysłu dotyku i poznanie procesu tworzenia scenografii teatralnej; doświadczenia wzrokowe przeniesione na bodźcie dotykowe i wspólna praca z osobami bez dysfunkcji wzorku. Jednym z tematów spotkań będzie otwartość na własne i cudze potrzeby, ale też potrzeby otaczającego nas świata. Materiały wykorzystane podczas warsztatów będą naturalne, a także pochodzące z recyklingu.

Muzyka

Termin: 12-15 sierpnia 2021, godziny:
12 sierpnia 2021, godzina 11.00-14.00 (I i II grupa)
13 i 14 sierpnia 2021, godzina 11.00-12.30 (I grupa - 10-15 lat) lub godzina 13.00-14.30 (II grupa - 16-25 lat)
15 sierpnia 2021, godzina 11.00-14.00 (I i II grupa)
Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno
Prowadzenie warsztatów: Dominika Feiglewicz
Odbiorcy: osoby z dysfunkcją słuchu / mowy oraz osoby normatywne (bez dysfunkcji)
Wiek: 10-15 lat i 16-25 lat

Formularz zgłoszeniowy - bezpośredni link

Podczas warsztatów ich uczestnicy dowiedzą się, jak przełamywać bariery komunikacyjne, uwrażliwić się na sztukę niewykluczającą, której do tej pory nie znali lub nie znali w takiej formie. Warsztaty zawierać będą elementy śpiewu migowego oraz możliwe elementy podstaw gry na instrumentach.

Teatr

Termin: 20-24 września 2021, grupa I: godzina 16.00-17.30, grupa II: godzina 18.00-19.30 oraz 25 września 2021, grupa I: 10.00-11.30, grupa II: godzina 12.30-14.00
Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, Krosno
Prowadzenie warsztatów: Natalia Dinges, Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Ada Świątek
Odbiorcy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną lekką lub umiarkowaną bez dysfunkcji ruchowych oraz osoby normatywne (bez dysfunkcji)
Wiek: wiek: 11-20 lat

Formularz zgłoszeniowy - bezpośredni link

Warsztaty podzielone na bloki obejmą: temat świadomego poruszania się w przestrzeni scenicznej i opanowania emocji. Uczestnicy zajęć poznają techniki i sposoby zwalczania tremy, dowiedzą się, jak wczuć się w rolę, otworzyć się na nowe działania i pokazać swoją wrażliwość. Wspólne budowanie elementów do spektaklu w oparciu o czerpanie z tego, co ma do zaoferowania każda z grup i każda z osób będzie traktowane jako wkład własny uczestników warsztatów w pracę nad zwiększaniem świadomości i niwelowania barier.

Spektakl na zakończenie projektu z udziałem publiczności – 10 grudnia 2021, na scenie: uczestnicy warsztatów, spektakl transmitowany w sieci, z udziałem tłumacza migowego
* Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są bezpłatne, na warsztaty obowiązywać będzie wcześniejsza rejestracja, a na spektakl bezpłatne wejściówki.

Organizator: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
Partnerzy: Fundacja na rzecz Kultury Walizka, II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Niebieska 21”, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Planeta 21”, Grupa GraTy
Konsultant merytoryczny: Centrum Challenge

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.