Tomasz Westrych – Occursum – Spotkanie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Tomasz Westrych – Occursum – Spotkanie

25.03-25.04.2021
Rzeszów, Jana III Sobieskiego 18, BWA Rzeszów

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza na ciekawą wystawę rzeźby.

Tomasz Westrych urodzony w 1968 roku. Dyplom uzyskał na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pracowni prof. Józefa Sękowskiego.

W latach 1996–2004 był asystentem i wykładowcą, od 2006 r. mianowany na adiunkta w Pierwszej Pracowni Rzeźby prof. Stanisława Hrynia na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP.

W listopadzie 2006 roku obronił doktorat z zakresu rzeźby. Prowadzi zajęcia dla studentów I i II roku, współorganizuje i prowadzi plenery dla studentów I roku z rysunku i projektowania bionicznego. Zajmuje się rzeźbą i rysunkiem, pracuje przy renowacji i restauracji rzeźby i elementów architektury w kamieniu.