Trwa nabór do Letniej Szkoły Gry na Cymbałach! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Trwa nabór do Letniej Szkoły Gry na Cymbałach!

1.06-30.08.2024
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, WDK w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w Letniej Szkole Gry na Cymbałach! Termin zgłoszeń mija 20 maja!

Celem Letniej Szkoły Gry na Cymbałach jest ochrona tradycji związanych z budową i grą na cymbałach – instrumencie, który jest uważany za najbardziej charakterystyczny dla terenów obecnie znajdujących się w obrębie województwa podkarpackiego. "Poprzez naukę gry na cymbałach chcemy zachęcić szczególnie młode osoby do zapoznania się z tym unikalnym instrumentem, jak również znaleźć nowych adeptów gry na cymbałach" - informują organizatorzy.

W tym roku lekcje prowadzone będą w trzech kolejnych ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy (zajęcia poprowadzi Jakub Czapla)
  • Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie (zajęcia poprowadzą Szymon i Stanisław Tadla),
  • Ośrodek Kultury w Wiśniowej (zajęcia poprowadzi Andrzej Mozgała).

Zwieńczeniem projektu pn. Letnia Szkoła Gry na Cymbałach będzie Koncert Galowy, który odbędzie się 31.08.2024 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Koncert będzie spotkaniem ze wszystkimi uczestnikami projektu połączonym z pokazem gry na cymbałach w wykonaniu prowadzących warsztaty i ich uczniów.

W lekcjach gry na cymbałach mogą wziąć udział wszyscy chętni (od dzieci po osoby dorosłe). Udział w lekcjach jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia należy przysyłać do 20 maja na adres: e-mail: wdk@kulturapodkarpacka.pl lub pocztą tradycyjną: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.