Uroczyste otwarcie Skweru im. Zdzisława Postępskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Uroczyste otwarcie Skweru im. Zdzisława Postępskiego

17.06.2022, godz. 12:00
Rzeszów, Skwer im. Zdzisława Postępskiego

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa zaprasza na uroczyste otwarcie Skweru im. Zdzisława Postępskiego.

Zdzisław Postępski

Urodził się 3 stycznia 1916 r. w Wiedniu. Dzieciństwo i młodość spędził w Borysławiu i Krośnie, gdzie w 1935 r. zdał maturę i otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1936 r. rozpoczął studia prawnicze i ekonomiczne na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, które przerwała wojna.

Po zakończeniu wojny pracował w administracji kopalnictwa naftowego w Iwoniczu, jednocześnie kończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po otrzymaniu dyplomu powrócił do swojej pasji z młodości - lotnictwa. W 1946 r., jako wychowanek Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej, założył w Krośnie Aeroklub Podkarpacki. W latach 1946-1951 pracował w lotnictwie cywilnym w Kielcach, zarządzając trzema szkołami szybowcowymi i trzema aeroklubami. Wtedy też ukończył kurs pilotażu motorowego.

W 1951 r., pracując zawodowo w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Kielcach, powrócił do fotografii - tym razem na poważnie. Od tego czasu nawiązywał kontakty z towarzystwami fotograficznymi i systematycznie poznawał tajniki fotografowania. Dwa lata później zdobył pierwszą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

W 1954 r. przeprowadził się do Rzeszowa i rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Komisji Planowania w Urzędzie Wojewódzkim. Na emeryturę przeszedł w 1976 r. W 1981 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików. Dwa lata później nagła choroba przekreśliła wszystkie jego plany i przerwała aktywność artystyczną. Pomimo to na jubileusz 40-lecia pracy twórczej, przypadający na rok 1984, zorganizował retrospektywną wystawę fotografii. Zmarł 8 marca 1991 r.

Od 1953 r. Zdzisław Postępski brał udział w niezliczonej liczbie wystaw i konkursów fotograficznych: regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych. Zdobył kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu fotografii (1970). Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jednak ze wszystkich otrzymanych najbardziej cenił sobie tytuł Artysty, nadany 10 września 1965 r. w Brnie przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej.

Zdzisław Postępski oprócz pracy zawodowej współpracował z Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym w Krakowie, a od 1972 r. z Teatrem im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

W 1965 r., wspólnie z Jerzym Jawczakiem, Jackiem Fischerem i Aleksandrem Hadałą, reaktywował Rzeszowskie Towarzystwo Fotograficzne, zostając jednocześnie jego pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił również w latach 1974-82.

W swojej twórczości cenił fotograficzną wierność rzeczywistości, nadając jej równocześnie kształt estetyczny. Intuicja była początkiem mojej drogi - pisał o sobie. - Była to baza, na której budowałem swoją twórczość. O dalszym rozwoju zadecydowało doświadczenie i analiza tego, co robili inni. Ta intuicja, którą kierował się w swoich działaniach artystycznych, pomogła mu w realizacji pierwszych zdjęć pokazujących życie Łemków. W fotogramach tych widać, jak czysta intuicja – pisał J. Ataman – łączy się stopniowo z „fotograficznym” sposobem myślenia i patrzenia, które w końcu doprowadzają do powstania własnego stylu, będącego kontynuacją klasycznej fotografii artystycznej.

Dorobek fotograficzny Zdzisława Postępskiego znajduje się w zbiorach Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

Barbara Bokota-Tomala