Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej bł. Natalii Tułasiewicz patronce nauczycieli w Polsce Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej bł. Natalii Tułasiewicz patronce nauczycieli w Polsce

9.05.2022
Rzeszów, Plac Farny oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podkarpacki Kurator Oświaty w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego ds. Rodzin, NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Katolickim Stowarzyszeniem Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim, Stowarzyszeniem Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Duszpasterstwem Nauczycieli Diecezji Rzeszowskiej zapraszają 9 maja 2022 r. na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz konferencję poświęconą bł. Natalii Tułasiewicz patronce nauczycieli w Polsce. 

Program uroczystości:

  • 10:00 uroczysta Msza święta pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Wątroby, ordynariusza diecezji rzeszowskiej z poświęceniem i odsłonięciem tablicy bł. Natalii Tułasiweicz w kościele pw. św. Wojciecha i Stanisława biskupów przy Placu Farnym 5 w Rzeszowie. 
  • 12:00 Konferencja „Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz” objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser- Dudy. 

wystąpienia:

  • Twórczy entuzjazm w przyszłości wokół siebie rozpromienię. Świadectwo – Natalia Tułasiewicz - Wala
  • Być w awangardzie według bł. Natalii – walka o „nowe oblicze świata” przez odnowę katolicyzmu – prof. dr hab. Barbara Judkowiak UAM w Poznaniu
  • Język w pismach bł. Natalii Tułasiwicz. Moc słowa – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg UR
  • Natalia doświadczenie moralności – dr hab. Teresa Grabińska prof. AWL Wrocław 
  • 15:00 Podsumowanie, wystąpienia zaproszonych gości
  • 15:30 zakończenie konferencji

Transmisja online konferencji: https://ko.rzeszow.pl/tulasiewicz.php

Natalia Tułasiewicz (1906-1945)

Polonistka, nauczycielka, poetka, była osobą nieprzeciętną, entuzjastką słowa i czynu. Chłonna wiedzy, świata, ludzi, kochająca przyrodę i podróże, zafascynowana kulturą, sztuką, muzyką, przejęta ideą apostolstwa ludzi świeckich w zachwycie nad dziełem stworzenia i w radości życia, niestrudzenie, samodzielnie i odważnie szukała swej własnej drogi ku świętości.

W czasie II wojny światowej, w 1943 r. wyjechała jako pełnomocnik - emisariusz Rządu Londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by wśród pracowników przymusowych pełnić posługę religijno-społeczno-oświatową. Zdekonspirowana w 1944 roku, po przesłuchaniach w Kolonii została odesłana z wyrokiem śmierci do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Schorowana i mocno osłabiona nie dotrwała do końca wojny. W Wielki Piątek 30 marca 1945 r. podczas ostatniej selekcji w obozie zakwalifikowano ją do stracenia, a 31 marca 1945 r. została zagazowana. Było to na miesiąc przed wyzwoleniem obozu przez Armię Czerwoną.

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1992 r. we Włocławku a swój finał miał w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Aktu beatyfikacji 108 polskich męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasie II wojny światowej (wśród których znalazła się również Natalia Tułasiewicz), dokonał papież Jan Paweł II.

W listopadzie 2021 r. we Wrocławiu odbyła się konferencje, która zaowocowała złożeniem na ręce abp. Stanisława Gądeckiego wniosku o to, by Natalia Tułasiewicz została ustanowiona patronką polskich nauczycieli.  Pomysł ten wyszedł od różnych organizacji nauczycielskich. Wielu nauczycieli odnajduje w niej wzór do naśladowania. Najczęściej utożsamiają się z jej poczuciem piękna i umiłowaniem kultury, ale przede wszystkim z pędem do zdobywania wiedzy oraz z taką postawą nauczyciela, który ma świadomość kształtowania przyszłego pokolenia. Natalia takie wartości młodzieży przekazywała.

Tablica upamiętniająca bł. Natalię Tułasiewicz, która zostanie odsłonięta na ścianie kościoła farnego w Rzeszowie zostałoa sfinansowane ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. 

IPN