V Konkurs Recytatorski „Horyzont słowa. Wisława Szymborska” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

V Konkurs Recytatorski „Horyzont słowa. Wisława Szymborska”

29.05.2023, godz. 10:00
Przemyśl, ul. Grodzka 8, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, włączając się w obchody rocznicy tego wydarzenia, ogłasza V Konkurs Recytatorski „Horyzont słowa. Wisława Szymborska”.

Rok 2023, decyzją Senatu RP został ustanowiony Rokiem Wisławy Szymborskiej – poetki, eseistki, laureatki literackiej Nagrody Nobla za rok 1996. W bieżącym roku przypada również w 100. rocznica urodzin Poetki.

Cele konkursu:

 • Przypomnienie postaci i popularyzacja twórczości Wisławy Szymborskiej.
 • Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa i kształcenie nawyków pięknego mówienia.
 • Tworzenie przestrzeni do prezentacji umiejętności recytatorskich młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.
 • Zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, młodzież szkół średnich.
 • Placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczestników wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach.
 • Uczestnicy prezentują dwa wybrane utwory (lub fragmenty utworów) Wisławy Szymborskiej.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Do oceny konkursu zostanie powołana komisja artystyczna, która będzie oceniać: dobór repertuaru zgodny z założeniami konkursu dykcję i opanowanie tekstu, interpretację tekstu, ogólne wrażenie artystyczne.

Terminy:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do Czytelni Głównej PBP (budynek A, parter) lub przesłanie na adres: Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Horyzont słowa. Wisława Szymborska” w terminie do 18 maja 2023 r.
 • Konkurs odbędzie się 29 maja 2023 r., godz. 10.00 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.