W centrum i na peryferiach. Świętujemy 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923–2023) Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

W centrum i na peryferiach. Świętujemy 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923–2023)

15.07.2023
Lubaczów, ul. Jana III Sobieskiego 4, Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowuje cykl wydarzeń związanych ze 100-leciem ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego.

Jubileusz ten wiąże się z datą 1923 r., kiedy do Lubaczowa, z Cieszanowa, dotkliwie zniszczonego przez wojska rosyjskie w trakcie I wojny światowej, przeniesiono siedzibę starosty oraz Rady Powiatu, a nazwę powiatu zmieniono z „cieszanowski” na „lubaczowski”. W ten sposób, po kilkudziesięciu latach Cieszanów utracił swą powiatową stołeczność, a Lubaczów ją uzyskał, kontynuując, po dziś dzień, tradycje, mające swój początek jeszcze w okresie staropolskim.

Celem zaplanowanych działań jest przypomnienie, w kreatywny i nowatorski sposób, wydarzeń z lokalnej historii, centrów i peryferii ówczesnego lokalnego świata, mozaiki narodowej, religijnej i kulturowej (Polaków, Żydów, Ukraińców, Niemców), a także najważniejszych postaci tamtego czasu: starostów, burmistrzów, dowódców garnizonu, duchownych, nauczycieli, sklepikarzy, rzemieślników, sędziów, lekarzy czy właścicieli ziemskich.

Pierwsza odsłona projektu została zaplanowana na sobotę, 15 lipca 2023 r.

W tym dniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w grze terenowej „Gdzie jest radny?”, której kanwą będą prawdziwe wydarzenia z historii powiatu, a także międzywojennej Rzeczypospolitej. Do gry zostaną zaproszone kilkuosobowe zespoły.

Uczestnicy wcielą się w role powiatowych urzędników, których zadaniem będzie rozwikłanie zagadki zaginięcia jednego z radnych, który z Cieszanowa podróżował do Lubaczowa. Czy nieobecność radnego na ważnym głosowaniu to przypadek, czy też element większej intrygi? Na uczestników gry w wielu punktach miasta czekać będą animatorzy – rekonstruktorzy w strojach i mundurach z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Rozmawiając z nimi uczestnicy będą starali się rozwikłać zagadkę i ustalić, co stało się z głównym bohaterem gry.  Start gry o godz. 15.00 na Rynku Miasta Lubaczowa, pod ratuszem.

Sposób zapisów:

Internetowo poprzez wysłanie maila na adres: mateusz.zurek@muzeumkresow.eu i podanie:

  1. Imienia i nazwiska lidera Zespołu – osoby pełnoletniej.
  2. Liczby osób pełnoletnich (min. 1).
  3. Liczby osób niepełnoletnich.
  4. Nazwy Zespołu.

Na grę można zapisać się także osobiście w Muzeum Kresów w Lubaczowie w godzinach pracy placówki oraz w dniu imprezy w godzinach od 14:00 do 15:00 na Rynku w Lubaczowie (obok ratusza).

Drużyna powinna liczyć od 2 do 6 osób i składać się co najmniej z 1 osoby pełnoletniej

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Gry Terenowej.

W dniu Gry należy potwierdzić obecność w godzinach 14:00-15:00 na Rynku w Lubaczowie.

Po grze terenowej, odbędą się kolejne wydarzenia, dzięki którym poznamy modowe i muzyczne trendy nie tylko Lubaczowa, Cieszanowa czy Narola AD 1923, ale też całej II Rzeczypospolitej.  O godz. 19.00 na lubaczowskim Rynku został zaplanowany pokaz mody historycznej z XX-lecia międzywojennego (1918–1939), którego autorem będzie Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe z Zabrza, a bezpośrednio po nim, o godz. 20.00, odbędzie się koncert i potańcówka w rytm szlagierów międzywojnia, które wykona zespół „Wesoła Fala Band”.

Druga część obchodów 100-lecia ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego została zaplanowana na jesień bieżącego roku.

We wrześniu i październiku w wybranych szkołach na ziemi lubaczowskiej odbędą się lekcje żywej historii, poświęcone staropolskim stróżom prawa, czyli starostom. Lekcje prowadzone będą przez edukatorów-rekonstruktorów historycznych z wykorzystaniem replik strojów, broni i wyposażenia z XVII i XVIII wieku.

W pierwszej połowie listopada odbędzie się natomiast konferencja naukowa, w trakcie której prelegenci przypomną nie tylko lokalne i ogólnopolskie konteksty ponownego utworzenia powiatu lubaczowskiego, ale też skupią się na historii starostwa lubaczowskiego w okresie staropolskim, kiedy stanowiska starostów piastowali najznamienitsi przedstawiciele Rzeczypospolitej, tacy jak choćby Jan Amor Tarnowski, Jerzy Ossoliński, czy też Jerzy August Mniszech.

Wszystkie zaplanowane działania odbywają się pod patronatem honorowym starosty lubaczowskiego Zenona Swatka. Zadanie realizowane jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w ramach projektu pn. „W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923 – 2023)” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Współorganizatorem zadania jest stowarzyszenie Pospolite Ruszenie.

Wszelkie informacje na temat projektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Muzeum Kresów w Lubaczowie: https://muzeumkresow.eu/ oraz w mediach społecznościowych - Facebook

Dodatkowych informacji udzieli Mateusz Żurek, kierownik projektu, asystent w Dziale Historycznym Muzeum, email: mateusz.zurek@muzeumkresow.eu, tel. 16 632 18 02.