Wacław Taranczewski Życie i twórczość Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wacław Taranczewski Życie i twórczość

12.06.2024, godz. 11:00
Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18, BWA Rzeszów

Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie oraz dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR, zapraszają na wykład dotyczący życia i twórczości polskiego malarza - przedstawiciela dwudziestowiecznego koloryzmu - Wacława Taranczewskiego. 

Prelekcję "Taranczewski życie i twórczość" wygłosi dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (1985) doktorat -22 października 2003 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii najnowszej - 6 października 2009 roku. Od 2001 roku zajęcia dydaktyczne z zakresu historii gospodarczej, historii regionalnej oraz historii społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Od 1 października 2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, najpierw na Wydziale Wychowania Fizycznego, gdzie pełniłem m.in. funkcję kierownika Katedry Turystyki, od 2020 roku w Instytucie Historii, Zakład Historii i Kultury Żydów. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, oraz członek Zespołu Historii Wojskowości przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Twórca i redaktor naczelny kwartalnika „ tarnobrzeskie Zeszty Historyczne” oraz rocznika „Dzikoviana”. Od 2013 roku dyrektor Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu. Zainteresowania badawcze były bardzo różnorodne; zajmowałem się m.in. historią sportu i turystyki, historią gospodarczą, tematami związanymi z historią sztuki i muzealnictwem. Jednak wśród prowadzonych przeze mnie prac badawczych i aktywności zawodowej wyodrębnić można cztery główne obszary: dzieje ziemiaństwa polskiego na przykładzie rodu Tarnowskich z Dzikowa, historia lokalna, postać Mariana Ruzamskiego i II wojna światowa z akcentem na okupację niemiecką w Polsce. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 20 monografii autorskich m.in.: Z dziejów tarnobrzeskiej piłki nożnej, Tarnobrzeg 2014; Z dziejów Policji Państwowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2014; Problemy kampanii wrześniowej w świadomości społecznej i publikacjach lat okupacji, Lublin 2014;Pisz i maluj… Korespondencja Andrzeja Piwowarczyka z Marianem Ruzamskim (1936-1943), Tarnobrzeg 2015;Tarnobrzeski Słownik Biograficzny, t.5., Tarnobrzeg 2016;Kolekcja Dzikowska hrabiów Tarnowskich,Tarnobrzeg 2016;Z Dzikowa do Raperswilu. Korespondencja Artura Tarnowskiego w sprawie dzikowskich miniatur, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg 2017; Podkarpacki szlak żołnierzy niezłomnych. Przewodnik turystyczny. URz. Rzeszów- Tarnobrzeg 2017; Leliwici Tarnowscy. Listy Artura Tarnowskiego do Włodzimierza Dworaczka, wyd. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg 2018;„On kochał Polskę". Listy Stanisława Szukalskiego do Mariana Konarskiego z lat 1950-1987 /Tarnobrzeg 2020;Pierwsi po „Hubalu”. „Odwet-Jędrusie” 1939-1945, Połaniec-Tarnobrzeg 2021; Stefan Widanka. Lotnik ze Zgórska, Sandomierz 2022; Mistrz drugiego planu. Artysta malarz Marian Ruzamski 1889-1945, Tarnobrzeg 2022; Czapski w Dzikowie Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2023; Dokumenty zbrodni wołyńskiej, t I., wspólnie z L. Popek i E. Gigilewicz, IPN Lublin-Tarnobrzeg, 2023.

źródło: Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp na wykład jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 17 853 38 11. Liczba miejsc ograniczona.