Warsztaty pracy nad scenariuszem w teatrach ludowych – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Warsztaty pracy nad scenariuszem w teatrach ludowych – poleca PIK

9.10.2020, godz. 10:00-15:00
Sędziszów Małopolski,ul. 3 Maja, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Warsztaty odbędą się w ramach XXXII Wojewódzkiego Konkursu „Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”.

Celem warsztatów jest: doskonalenie zawodowe instruktorów zespołów folklorystycznych, adaptacja sceniczna obrzędów i zwyczajów, integracja i wymiana doświadczeń uczestników warsztatów.


Tematy zajęć:

  1. Budowa i struktura scenariusza - podziały na sceny, obrazy i akty.
  2. Obsada ról zgodnie z warunkami wykonawców.
  3. Sposoby kwerendy materiału etnograficznego w środowisku lokalnym.
  4. Uwzględnienie regionalizmów i tradycjonalizmów w scenariuszu.
  5. Wybór konwencji teatralnej: sposoby realizacji scenicznej, dekoracja, rekwizyt, strój, maska, niedomknięcie scenariusza w teatrze ludowym.
  6. Wykorzystanie gwary, dialektu regionalnego, tańca, śpiewu, muzyki ludowej w scenariuszu.
  7. Elementy proksemiczne widowiska ludowego - czas i przestrzeń.
  8. Scenariusze ukazujące obrzędy, zwyczaje, prace gospodarsko-domowe i umiejętność ich rozpodobnienia i realizacji.
  9. Połączenie na scenie rekonstrukcji tradycji ludowej ze sztuką teatralną.

Warsztaty kierowane są do instruktorów i kierowników zespołów. Informacje o warsztatach tel. 17 221 60 44 w.15.