Wernisaż UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wernisaż UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line

1-11.10.2021, godz. 16:00
Rzeszów, ul. Kopisto 2A, Uniwersytet Rzeszowski, Galeria Instytutu Sztuk Pięknych

1 października 2021 r. o godz. 16.00 w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się wernisaż prac powstałych w ramach projektu UNESCO.ART Podkarpackie 2020 on-line.

Podczas wystawy zaprezentujemy obrazy studentów Instytutu Sztuk Pięknych biorących udział w projekcie. Młodzi artyści w 2020 r. odbyli plenery malarskie w częściowo zdalnej formule w sześciu podkarpackich obiektach znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Organizatorami wystawy są:

 • Województwo Podkarpackie – Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP
 • Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Sztuk Pięknych.

Można zwiedzać do 11 października br. Kuratorem wystawy jest dr Piotr Woroniec.

Akcja promocyjna UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 to inicjatywa Województwa Podkarpackiego. Projekt realizował Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we współpracy z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedsięwzięcie zrodziło się z myślą o potrzebie popularyzacji miejsc szczególnie cennych kulturowo, jakimi są bez wątpienia obiekty UNESCO położone w naszym regionie, czyli kościoły: w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w: Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Promocja tego bogactwa kulturowego, które znalazło uznanie w międzynarodowym gremium, konstytuuje markę UNESCO w Podkarpackiem, ale także wspiera działania przyczyniające się do wprowadzania na listę UNESCO kolejnych zabytków.

Pierwotnie akcja miała polegać na jednoczesnej organizacji w sześciu miejscach kilkudniowych plenerów malarskich z udziałem studentów kierunków artystycznych. Z uwagi na epidemię koronawirusa przedsięwzięcie to odbyło się w formule częściowo zdalnej i każdy z uczestników decydował, gdzie wykonywać będzie swoją malarską pracę. Zaproszenie do udziału w akcji młodych artystów służyć miało promocji młodego środowiska artystycznego naszego regionu i jego aktywizacji w sięganiu po cenne kulturowo motywy ekspresji artystycznej znajdujące się w ich najbliższym otoczeniu.

Otwarty nabór do udziału w plenerach UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line odbył się w sierpniu 2020 r. Zgłosiło się 26 studentów kierunków artystycznych z terenu województwa podkarpackiego:

 • Anna Banaś,
 • Rafał Barszczowski,
 • Andżelika Bieniek,
 • Barbara Bodio,
 • Oliwia Bosek,
 • Patryk Brzezicki,
 • Paweł Dyrkacz,
 • Agnieszka Hrycuniak,
 • Dorota Jakubik,
 • Kamil Jasiński,
 • Alicja Kalandyk, 
 • Dorota Kasprzyk,
 • Joanna Kołcz,
 • Bożena Kot,
 • Weronika Kuczmarz,
 • Paulina Kula,
 • Sebastian Laszczyk,
 • Julia Lis,
 • Renata Masłyk,
 • Weronika Noworól,
 • Patrycja Paczocha,
 • Oliwia Pawusiak,
 • Rafał Podsobiński,
 • Dominika Surmacz,
 • Katarzyna Tereszkiewicz,
 • Sebastian Wawrzusiak. 

Komisja ekspercka powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w składzie:

 • dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR (krytyk sztuki),
 • dr hab. Antoni Nikiel prof. UR (przedstawicieli Instytutu Sztuk Pięknych UR);
 • dr Piotr Woroniec (profesjonalny artysta),
 • Paweł Kraus (przedstawiciel Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) pod przewodnictwem dr Roberta Godka, dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, do udziału w plenerach on-line zakwalifikowała wszystkich kandydatów. Otrzymali oni pakiety podstawowych materiałów malarskich zakupione ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Plenery malarskie on-line rozpoczęły się na początku października i trwały trzydzieści dni. Młodzi artyści swoje prace malarskie artyści wykonywali przy zdalnym wsparciu opiekunów grup plenerowych z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do 9 listopada uczestnicy pleneru złożyli 57 obrazów. 20 listopada odbyło się finalne posiedzenie Komisji eksperckiej, która zapoznała się z wszystkimi pracami plenerowymi. Jurorzy wysoko ocenili poziom obrazów, doceniając zaangażowanie młodych artystów oraz różnorodność spojrzenia na tematykę plenerów.   Zdecydowali także o wyborze najlepszych prac 6 plenerów, które stały się własnością Województwa Podkarpackiego i są wykorzystane do działań promocyjnych zarówno w odniesieniu do podkarpackich obiektów UNESCO, jak też rodzimego środowiska artystycznego.

Na inaugurowanej 1 października br. wystawie obejrzeć można ponad czterdzieści obrazów. Natomiast wcześniej (lipiec-wrzesień) podkarpacka publiczność mogła zobaczyć najlepsze 6 prac plenerów podczas wystawy w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.