Wernisaż wystawy oraz koncert charytatywny Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wernisaż wystawy oraz koncert charytatywny

27.03-30.06.2022
Radruż 13, Zespół Cerkiewny w Radrużu - Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie

Na wernisaż wystawy „Recykling Kulturowy. Pogranicze” oraz koncert charytatywny Solidarni z Ukrainą - zespół „Wernychora” - zaprasza Muzeum Kresów w Lubaczowie.

O wydarzeniu:

Promocja twórczości artystycznej rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana oraz zbiórka charytatywna na rzecz pomocy Ukrainie. Na wystawie zobaczyć będzie można kolekcję około 60 prac artysty rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana.

O twórczości:

W swojej twórczości artysta porusza temat przemijania, bazując na emocjach materiałów wykorzystanych wtórnie z odzysku. Kolekcję stanowią rzeźby stworzone z przedmiotów, które uległy zdegradowaniu i zostały przez artystę przetworzone i podniesione do rangi dzieła sztuki. Do upływu czasu nawiązują symbole przenikających się religii Wschodu i Zachodu oraz rzeźbiarska materia elementów drewna lub metalu wypatrzonych przez artystę podczas wędrówek po Roztoczu.

Krzysztof Brzuzan jest polskim artystą rzeźbiarzem – twórcą assamblażu kulturowego. Urodził się 1956 r. w Bolesławcu. Ukończył studia artystyczne na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Podczas studiów był dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jego prace znajdują się w prywatnych i muzealnych kolekcjach na całym świecie. Artysta bierze czynny udział w wystawach środowiska rzeszowskiego i wystawach ogólnopolskich. Jest autorem wielu rzeźb odlanych w brązie wyeksponowanych w przestrzeni miejskiej Rzeszowa, m.in. pomnik „Urwis z procą” –  obok siedziby Elektromontażu w Rzeszowie.

Wystawę oglądać będzie można do 30 czerwca 2022 r.

Koncert charytatywny:

Koncert jest wyrazem solidarności Muzeum z walczącą Ukrainą oraz uchodźcami, którzy niosąc za sobą traumę wojny, znaleźli się na ziemi lubaczowskiej. Partnerem koncertu są Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec i Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.

Sanocki zespół „Wernyhora” to trio artystów, Daria Kosiek, Anna Oklejewicz i Maciej Harna, związanych z południowo-wschodnimi rejonami Polski. Prezentując swoją twórczość w na pozór skromnych i kruchych aranżacjach, potrafią nadać tradycyjnym tematom siłę i moc, autentyzm i wiarygodność. W repertuarze mają utwory z różnych kręgów polskiego pogranicza, z pewnością jednak nie przypadkiem swoją pierwszą płytę „Bojkowski głos Bieszczadu”, z której utwory usłyszymy, poświęcają muzyce wywodzącej się ze źródeł bojkowskich, z tradycji, jak się okazuje, pobrzmiewającej jeszcze niekiedy tu i tam w Bieszczadach.

  • Miejsce wydarzenia: Budynek muzealny w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie
  • Przewidywana liczba uczestników: 40 osób,

Wernisaż:

W niedzielę, w trakcie wernisażu głos zabiorą: Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Małgorzata Pazyniak, Asystent w Dziale Artystycznym Muzeum Kresów w Lubaczowie, która omówi temat kolekcji „Recykling Kulturowy” oraz przybliży sylwetkę artysty Krzysztofa Brzuzana. Kilka słów usłyszymy także od autora dzieł.  Następnie odbędzie się koncert zespołu „Wernychora”.

Wernisaż oraz koncert będzie transmitowany online na żywo.

Udział jest bezpłatny. Mając świadomość ogromu potrzeb, zarówno tu, na miejscu, dla osób, które wiele godzin oczekują na przejście granicy, a potem starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak i tych, którzy walczą na froncie – całkowity dochód z koncertu przeznaczamy na pomoc charytatywną. Wejściówka na koncert jest pomoc rzeczowa lub finansowa dla potrzebujących.