Wiosenna Biesiada Poetycka - „Człowiek w kontekście” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wiosenna Biesiada Poetycka - „Człowiek w kontekście”

20.03.2023, godz. 18:00
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, scena (wejście B)

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w pierwszej w tym roku Wiosennej Biesiadzie Poetyckiej.

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją spotkań z żywym słowem i jednocześnie pierwszym, które rozpoczyna nowy cykl zatytułowany „Człowiek w kontekście”, nawiązujący zarówno do poezji, jak i do spojrzenia na autora wierszy przez pryzmat innych jego ukrytych talentów czy przeżyć. Tomasz Wcisło zaprezentuje swój debiutancki tomik „Wiersze pisane nocą”, a goście wydarzenia będą mieć okazję dowiedzieć się czegoś o jego przeżyciach i innych talentach - informują organizatorzy.

Program:

  • Spotkanie autorskie z Tomaszem Wcisło
  • Prezentacja debiutanckiego tomiku „Wiersze pisane nocą”
  • Wystawa fotografii Pawła Fiejdasza „Dopowiedz…”
  • Wymiana natchnienia - spotkanie w gronie poetów i przyjaciół poezji, rozmowy klubowe

Podczas wydarzenia będzie można kupić tomik „Wiersze pisane nocą”

Spojrzymy na człowieka przez pryzmat jego przeżyć, zmian zachodzących w życiu, starości, młodości, narodzin dziecka, zakochania, choroby, straty – wszystkiego tego, co poezji jest bliskie. Pójdziemy też o krok dalej, dostrzegając inne talenty, pasje czy umiejętności. Podczas pierwszego spotkania gościć będziemy Tomasza Wcisło – młodego człowieka, poetę, miłośnika deskorolek i metalu – który prezentując swoje wiersze, opowie też dużo więcej o sobie.

Tomasz Wcisło „Wiersze pisane nocą”

Tomik poezji pt. „Wiersze pisane nocą” składa się z 33 wierszy. Autor wierszy pisze utwory w języku polskim oraz angielskim. Część wierszy znajdujących się w tomiku została przetłumaczona na język angielski i były one pisane w latach 2021-2022. Inspiracjami literackimi dla poety są tacy pisarze jak Edgar Allan Poe, Howard Philips Lovecraft, Stefan Grabiński oraz Algernon Blackwood.

Wszystkie napisane utwory są odbiciem przemyśleń oraz emocji autora z tamtego okresu. Autor dąży w swoich wierszach do uczucia zwanego „Katharsis”, napisane wiersze mają charakter ‘rachunku sumienia’ i są w pewnym sensie ‘spowiedzią’ przed czytelnikiem. Utwory znajdujące się w tomiku są przesycone ładunkiem emocjonalnym, co tworzy podczas czytania poważną oraz mroczną atmosferę. Istotę wierszy najlepiej oddaje cytat Franciszka Kafki: „Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.” Tytuł tomiku został zaproponowany przez panią Annę Jakubik.

Wstęp: wolny.