Wojewódzki Konkurs Pieśni Lasowiackich Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wojewódzki Konkurs Pieśni Lasowiackich

16.07.2023
Grodzisko Dolne 332, park za Ośrodkiem Kultury w Grodzisku Dolnym

Wojewódzki Konkurs Pieśni Lasowiackich w ramach Festiwalu Kultury Lasowiackiej

Konkurs skierowany jest do grup śpiewaczych, kapel i solistów z terenu województwa podkarpackiego. Głównym jego celem jest upowszechnianie ludowej tradycji wspólnego śpiewania i muzykowania oraz ocalenie od zapomnienia pieśni lasowiackich.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji w regulaminie.

Wypełnione karty zgłoszenia i oświadczenia należy przesłać do dnia 20 czerwca 2023 r. z dopiskiem Konkurs Pieśni Lasowiackich na adres Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym:

37-306 Grodzisko Dolne 332
tel. (17) 24 36 141
e-mail: gok@grodziskodolne.pl

Regulamin oraz kartę głoszenia można pobrać ze strony internetowej WDK w Rzeszowie.