Wystawa "Artur Tarnowski – ostatni Pan na Dzikowie" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa "Artur Tarnowski – ostatni Pan na Dzikowie"

27.06-3.09.2023
Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27, Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu

Muzeum – Zamek Tarnowskich zaprasza na wystawę pt. Artur Tarnowski – ostatni Pan na DzikowieWystawa została przygotowana z okazji 120. rocznicy urodzin Artura K. Tarnowskiego.

Tarnowski Artur Kazimierz Juliusz Adam herbu Leliwa urodził się 3 III 1903 r. w Dzikowie (Tarnobrzeg). Był synem Jana Zdzisława (1862–1937) i Zofii Marii Róży z Potockich. Studia odbył w Instytucie Handlowym przy Uniwersytecie w Louvain (1923–1924). Ukończył także w 1926 r. dwuletni Wyższy Kurs Ziemiański we Lwowie.
W maju 1920 r. zgłosił się jako ochotnik do armii polskiej. Na front wojny polsko-bolszewickiej wyruszył 25 VII 1920 r. wraz z bratem Janem i z odziałem tzw. ochotników dzikowskich, wystawionych przez ojca. Był oficerem rezerwy 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie. Po śmierci ojca w 1937 r. objął dobra dzikowskie, w skład których wchodziły m.in. folwarki, lasy, stawy rybne oraz zakłady przemysłowe. Prócz administrowania tym majątkiem, pełnił także liczne funkcje publiczne. Prowadził również wzorem swoich przodków działalność filantropijną na rzecz środowiska, wspierając szkoły, ochronki, szpital i organizacje społeczne. Politycznie związany ze środowiskiem konserwatystów, co należało już do rodzinnej tradycji. Po zamachu majowym, podobnie jak i ojciec, poparł marszałka Piłsudskiego. W 1935 r. został posłem na Sejm RP IV kadencji. Walczył jako ochotnik w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Aresztowany przez Niemców 6 X 1939 r., został osadzony w oflagach: II E w Neu­brandenburgu i Gross Born. Po wyzwoleniu oflagu przez wojska alianckie, wstąpił do 1 DP gen. Maczka. Po demobilizacji 14 V 1947 r., Tarnowski osiedlił się wraz z rodziną w Belgii. W 1951 r. wyemigrował do Kanady i zamieszkał w Montrealu. Był jednym z najważniejszych działaczy polonijnych w Kanadzie. Zmarł 19 XII 1984 r. w Montrealu. Został pochowany w krypcie rodzinnej w kościele oo. Dominikanów w Tarnobrzegu.

Wystawa czynna do 3 września br.