Wystawa Ewy Markiewiewicz-Adamczewskiej - Landscape Mototerra Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa Ewy Markiewiewicz-Adamczewskiej - Landscape Mototerra

2.07-9.08.2020
35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18 , Biuro Wystaw Artystycznych

17 GEOFORM

Ewa Markiewicz-Adamczewska – urodzona w 1957 roku w Lublinie. Dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Tadeusza Dominika, specjalizacja na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Tadeusza Łodziany (1983). Absolwentka Podyplomowego Studium Pedagogicznego w warszawskiej ASP (2005–2006). Studiowała także na Wydziale Malarstwa w Instytucie Sztuki im. W. Surikowa w Moskwie (1978–1979). Była uczestniczką konferencji i warsztatów FOLIO SHOW NYC 2003 w Nowym Jorku (USA, październik 2003). Otrzymała stypendia twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki (1987, 1991) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007). W latach 1996–2004 związana zawodowo jako grafik-projektant z miesięcznikiem „Twój Styl”. W latach 2005–2010 stworzyła koncepcję i realizowała Projekt Emotapety; w latach 2009–2016 realizowała projekt MetaPlastEmo[EmoShape SourceSpiral GraphLanguage]. Ostatnia prezentacja projektu miała miejsce wiosną 2018 roku w Warsztacie Warszawskim na Placu Konstytucji w Warszawie. Projekt MetaPlastEmo[MetaPlaneta] adresowany jest do osób dorosłych zainteresowanych tematem arteterapii. Koncepcja projektu oparta jest na intuicyjnej hipotezie, że forma spiralna jest wyjściową literą abstrakcyjnego języka mowy emocji i istnieje w powiązaniu z funkcją czasu. Jest autorką prezentacji indywidualnych i realizowanych projektów, w tym m.in.: „Poszukiwanie natury” w Galerii Promocyjnej w Warszawie (1990), Galerii Starej BWA w Lublinie (1991) i Galerii Willa BWA w Łodzi (1992); „Emotapety – wielokrotne portrety emocjonalne” w Małej Galerii PLSP w Nałęczowie, Galerii Bałuckiej MGSL w Łodzi, Salonie BoConcept RetailPoland w Warszawie (2006); „Emotapety” w Salonie BoConcept i Fabryce Trzciny w Warszawie, prezentacja prac artystki oraz uczestników 1 etapu Projektu Emotapety (2007); „Manufaktura artystyczna – Emotapety”. Projekt prospołeczny w Galerii Piwnice Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, prezentacja prac uczestników 2 etapu projektu Emotapety (2007); „Magiczna – terapeutyczna funkcja sztuki” w Galerii Domek Ogrodnika AHE/WSHE w Łodzi (2008); „Znaki Tożsamości [Group Show]” w BWA Lublin, Labirynt Galeria Grodzka (2009); „EmoFormy EmoName& EmoantyName” w Galerii Bałuckiej MGSL w Łodzi (2017); instalacja „Fluctus Flowers” oraz projekt „MetaPlastEmo[MetaPaneta] w Warsztacie Warszawskim [FISE] (Warszawa, 2018). Tematem moich zainteresowań jest obrazowanie energii emocji w relacji SŁOWO–OBRAZ–ZNAK– ZNACZENIE. W realizowanych projektach-zadaniach problemowych dotyczących postrzegania-rozumienia i przekazywania treści odwołuję się do archetypu jakim jest forma Spirala. Dla metody obrazowania energii emocji w której forma Spirala jest wyjściową formą w procesie tworzenia pochodnych jej obrazowi emoKsztaltów (spiraloPodobne kształty) stosuję nazwę Metoda Emotapety a 'język' spiraloPochodnych emoKształtów określam nazwą MetaPlastEmo (EmoShape SourceSpiral GraphLanguage).