Wystawa. Jan Rylke „Historia” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa. Jan Rylke „Historia”

1-30.06.2021
Bolestraszyce 130, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach zaprasza na wystawę prac malarskich i makiet autorstwa Jana Rylke „Historia”.

Jan Rylke – malarz, performer, profesor architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na wystawie Autor pokazuje:

  1. Historię sztuki ogrodowej na ośmiu obrazach i ośmiu makietach dedykowanych poszczególnym okresom: antykowi, średniowieczu, renesansowi, barokowi, romantyzmowi, stylowi art dėco, modernizmowi i postmodernizmowi.
  2. Historię sztuki na jednym obrazie, prezentującym estetykę normatywną według artystów europejskich.
  3. Historię Polski na trzech obrazach przedstawiających poczet 75 władców Polski oraz na jednym obrazie przedstawiającym rząd Paderewskiego, który nie był ujęty na oficjalnej fotografii Treść obrazów jest równie istotna, jak forma, w której temat został ujęty.