Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie

9.11.2022-31.01.2023
Rudnik nad Sanem, Grunwaldzka 17, Dom Kultury

Prezentowane na wystawie w Domu Kultury w Rudniku nad Sanem prace snycerskie i metaloplastyczne pochodzą z różnych lat istnienia szkoły i stanowią próbkę umiejętności i kreatywności jej uczniów.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych powstało w 1945 roku w Sędziszowie Małopolskim. W pierwszych latach szkoła nosiła nazwę Miejska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego. W 1977 roku została przeniesiona do Rzeszowa, do swojej obecnej siedziby przy ulicy Staszica 16a.

W Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie uczy się obecnie około 300 uczniów doskonaląc swe umiejętności w pięciu specjalizacjach: aranżacja wnętrz, ceramika artystyczna, kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, projektowanie graficzne, snycerstwo.

Absolwenci po ukończeniu szkoły otrzymują dyplom plastyka w zakresie realizowanej specjalizacji i w znacznej liczbie kontynuują dalszą naukę w wyższych szkołach plastycznych w całej Polsce.

Prezentowane na wystawie w Domu Kultury w Rudniku nad Sanem prace snycerskie i metaloplastyczne pochodzą z różnych lat istnienia szkoły i stanowią próbkę umiejętności i kreatywności jej uczniów. Obecne na wystawie prace malarskie; martwe natury i kompozycje figuralne powstały w toku nauki w pracowniach szkolnych i stanowią integralną część kształcenia plastycznego.