Wystawa pt. "Grafika lwowska. Miasto – ludzie – wydarzenia. Pamięci Janusza Wasylkowskiego (1933–2020)" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa pt. "Grafika lwowska. Miasto – ludzie – wydarzenia. Pamięci Janusza Wasylkowskiego (1933–2020)"

11.06-3.09.2023
Lubaczów, ul. Jana III Sobieskiego 4, Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich zapraszają na wernisaż wystawy pt. „Grafika lwowska. Miasto – ludzie – wydarzenia. Pamięci Janusza Wasylkowskiego (1933–2020)”, który odbędzie się 11 czerwca 2023 r., o godz. 17.00, w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wystawa jest prezentacją wyboru prac najpewniej jednej z największych w Polsce kolekcji grafik i innych prac o tematyce obejmującej Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej.

W całości kolekcja ta liczy przeszło siedemset grafik i ilustracji zarówno artystów polskich, jak i włoskich, francuskich, niemieckich, austriackich, angielskich czy ukraińskich, począwszy od XVII w., aż po czasy współczesne.

Zdumiewa różnorodność tematyczna tej unikatowej kolekcji. To historyczne weduty Lwowa i innych miast i miasteczek z terenu Ziemi Lwowskiej, Wołynia, Podola, m.in.: Żółkiew, Olesko, Krzemieniec, Łuck, Tarnopol, Stanisławów, Milatyn i wiele innych. Ulice, place, zaułki, podwórka, świątynie oraz domy modlitwy wielu wyznań i obrządków, pałace, zamki, obiekty użyteczności publicznej, pomniki czy pejzaże. Sceny historyczne z dziejów Kresów, obrazy z codziennego życia, a także wybitne postacie historii i kultury tego obszaru.

Kolekcja została zgromadzona przez członków Instytutu Lwowskiego, przede wszystkim przez niestrudzonego w swej pasji kulturotwórczej pisarza, poetę, dramaturga Janusza Wasylkowskiego (1933–2020), kustosza pamięci narodowej, wielkiego pasjonata Kresów, kolekcjonera leopolitanów, dzieł sztuki, książek i czasopism oraz archiwaliów poświęconych Kresom, które z największym zaangażowaniem i poświęceniem zbierał przez przeszło siedemdziesiąt lat. Od 1991 r. przez okres dwudziestu dziewięciu lat pełnił On także z wielkim poświęceniem funkcję Redaktora Naczelnego „Rocznika Lwowskiego”, a zarazem Dyrektora Instytutu Lwowskiego. Ekspozycja jest hołdem dla tej wspaniałej Postaci i właśnie Jej pamięci jest dedykowana.

Partnerem wystawy jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

Kuratorem wystawy jest pisarz i muzealnik Mariusz Olbromski, wiceprezes Instytutu Lwowskiego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich. Oprawę graficzną wystawy przygotował Tomasz Stelmaski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawa jest jednym z wydarzeń przygotowanych przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, którego organizatorami są Województwo Podkarpackie i Gmina Lubaczów.

Organizatorzy:

  • Muzeum Kresów w Lubaczowie,
  • Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich