Wystawa "Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa "Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej"

15.12.2023-20.01.2024
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Galeria WDK

Wystawa "Społeczeństwo Obywatelskie dla Rzeczypospolitej" dostępna w Galerii WDK w Rzeszowie.

O wystawie:

Osią wystawy jest ewolucja misji cywilizacyjnej i działalności społecznej organizacji obywatelskich w okresie od 1152 do 2022 roku. Wystawa koncentruje się na działalności organizacji pozarządowych, uwypukla ich znaczenia dla rozwoju narodu i państwa polskiego. Organizatorem ekspozycji jest Narodowy Instytut Wolności, który oprócz swojej ustawowej misji realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego za ważną funkcję uznaje upowszechnianie w wiedzy o organizacjach obywatelskich, o takich zjawiskach społecznych jak wolontariat czy działalność pożytku publicznego. Wystawa koncentruje się na działalności organizacji pozarządowych, uwypukla ich znaczenia dla rozwoju narodu i państwa polskiego.

Wśród zaprezentowanych plansz znalazły się przedstawiające m.in. zaangażowanie obywatelskie w czasach kiedy Polski nie było na mapach (1795-1918), aktywność obywatelska kobiet, spółdzielczość po odzyskaniu niepodległości (1918-1939), polska samoorganizacja społeczna w latach powojennych czy renesans obywatelskości po 1989 roku.

Autorką wystawy jest prof. Ewa Leś – politolog, profesor nauk społecznych, która od wielu lat jest związana naukowo z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.