Wystawa Zbiorowa Amatorskiego Klubu Plastycznego im. F. Brzęka – „Podsumowanie XVI” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Wystawa Zbiorowa Amatorskiego Klubu Plastycznego im. F. Brzęka – „Podsumowanie XVI”

17-31.12.2019
Rzeszów, Galeria WDK

Na wystawie zobaczymy najlepsze obrazy członków Amatorskiego Klubu Plastycznego im. F. Brzęka wykonane w danym roku kalendarzowym – jest to roczne podsumowanie ich twórczości.

 

Amatorski Klub Plastyczny im. F. Brzęka to jeden z najstarszych działających w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zespołów zainteresowań artystycznych, działający od 1966 roku. Zrzesza osoby w różnym wieku i różnych zawodów. Zadaniem placówki jest pomoc uczestnikom Klubu w ich samokształceniu, w zdobywaniu wiedzy plastycznej i umiejętności warsztatowych. W roku 2009 Klub otrzymał Imię Ferdynanda Brzęka - długoletniego członka i kronikarza Klubu. Ustanowiono również nagrodę Jego Imienia za obraz w wystawie „Podsumowania".