XI Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk "O Złotą Różę Małego Księcia" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XI Festiwal Piosenek Katarzyny Sobczyk "O Złotą Różę Małego Księcia"

23.10.2022, godz. 10:00
Tyczyn, ul. Mickiewicza 1, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie zaprasza do udziału w Festiwalu solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z całej Polski

Cele Festiwalu:

  • popularyzacja dorobku artystycznego Katarzyny Sobczyk,
  • promocja wykonawców biorących udział w konkursie,
  • propagowanie kultury muzycznej,
  • twórcza wymiana doświadczeń muzycznych,
  • wyłonienie utalentowanych wykonawców oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
  • rozwijanie talentów i zdobywanie doświadczeń estradowych.


Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk, tel. 17 2219 363, lub 17 22 93 239, e-mail: mgoktyczyn@op.pl

Występy wokalne:

23 październik 2022 – występy uczestników, wręczenie nagród i koncert laureatów, koncert Magdaleny Białoruckiej - Ogorzelec

Uczestnicy:

Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne z całej Polski w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – od 10 do 15 lat – soliści oraz zespoły wokalne i zespoły instrumentalne.
  • II kategoria – od 16 lat wzwyż – soliści oraz zespoły wokalne i zespoły instrumentalne.

Wykonawcy mogą prezentować utwory:

  •  z akompaniamentem instrumentalnym,
  • z pół-playbackiem (opisany pendrive).

Wykonawcy prezentują dwie piosenki polskie z lat 60., 70-tych i 80. w tym jedną z repertuaru Katarzyny Sobczyk. Opisany pendrive z pół-playbackiem należy dostarczyć organizatorowi w dniu Festiwalu. Liczba uczestników jest ograniczona. W kategorii soliści od 10-15 lat i w kategorii 16 lat wzwyż – maksymalnie 20 uczestników w każdej kategorii wiekowej, zespoły od 10-15 lat i zespoły od 16 lat wzwyż – maksymalnie 5 zespołów w każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej MGOK w Tyczynie.