XVI Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XVI Wojewódzka Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego

8.03-7.04.2023
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, WDK w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w XVI Wojewódzkiej Wystawie Malarstwa Nieprofesjonalnego

Wystawa Malarstwa Nieprofesjonalnego organizowana jest od 1993 roku i odbywa się co dwa lata. Ma ona charakter konkursowy, a dla najlepszych przyznawane są nagrody i wyróżnienia. Prezentowane prace są wykonane w dowolnej technice malarskiej przez artystów-amatorów, dając im szansę pokazania własnej twórczości i skonfrontowania jej z innymi artystami.

W Wystawie może brać udział każdy malarz amator powyżej 18 roku życia, który w terminie do 7 kwietnia 2023 roku dostarczy do WDK w Rzeszowie jedną pracę malarską. Prace zakwalifikowane zostaną zaprezentowane na Wystawie w Galerii WDK w terminie 24 kwietnia - 10 maja 2023 roku.

Dodatkowe informacje - tel. (017) 853-52-57 w. 35.