XVI Wojewódzkie Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XVI Wojewódzkie Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy

19.02-13.03.2022
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury, II piętro, sala 210

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszamy na wernisaż XVI Wojewódzkiego Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy.

Podczas wernisażu ogłoszone zostaną wyniki oraz nastąpi wręczenie nagród wyróżnionym artystom. W tegorocznym biennale udział wzięło 35 podkarpackich twórców. Zgłoszono 62 prace.

Po wernisażu organizatorzy zapraszają wszystkich do sali 210 (2 piętro) na premierę filmu dokumentalnego pt. „Dzieci rzeźbiarza" poświęconego osobie Bogusława Kędzierskiego i jego bogatej twórczości.

Imprezie towarzyszyć będzie również promocja wydawnictw: 

  • „Bogusław Kędzierski. Artysta z Dynowa”. Waldemara Bałdy.
  • „Bogusław Kędzierski. Rzeźba”. Małgorzaty Dziury.