XX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XX Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

19.05-8.06.2022
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza koła, kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XX Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych organizowanych pod patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu (jak zawsze) zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia a Konfrontacje (kolejny raz) będą okazją do porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki.

Informujemy, że podpisane prace fotograficzne lub gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze należy dostarczyć do dnia 17 maja 2022 r. na adres WDK w Rzeszowie z informacją opisującą działalność grupy. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat a dla grup prezentujących swoje prace przeznaczono miejsce na 6 lub 8 planszach formatu 70 x 100 cm.

Najlepsze „zestawy klubowe” uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK.

Wernisaż wystawy planowany jest na 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Galerii WDK Rzeszów, ul. S. Okrzei 7.

Przypominamy, że na ostatnią edycję Konfrontacji wpłynęło 194 zdjęć wykonanych przez 97 fotografików z 11 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.