XXII Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXII Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

5-23.06.2024
Dębica, ul. Bojanowskiego 18, Dom Kultury "Śnieżka"

Miejsko Ośrodek Kultury w Dębicy, Miasto Debica oraz WDK w Rzeszowie zapraszają na XXII Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Konfrontacje mają na celu prezentację tradycyjnych ludowych pieśni i muzyki, zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych rejonów Polski oraz ochronę i popularyzację muzyki ludowej i dorobku zespołów ludowych.

Do konkursu organizatorzy zapraszaja zespoły śpiewacze i kapele ludowe.

Zgłoszenia na załączonej karcie należy przesłać do 12 czerwca 2024 r. na adres: Dom Kultury "Śnieżka", ul. Bojanowskiego18, 39-200 Dębica, lub na adres e-mail: konkursy@mokdebica.pl.