XXII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

15.03-12.04.2024
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Galeria WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza koła, kluby i grupy fotograficzne działające na Podkarpaciu do udziału w XXII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych.

Ekspozycja z udziałem fotografików naszego regionu (jak zawsze) zaprezentuje dorobek twórczy Podkarpacia, a Konfrontacje kolejny raz będą okazją porównania umiejętności artystów fotografii i miłośników tej dyscypliny sztuki - informują organizatorzy.

Gotowe i zmontowane plansze wystawiennicze (w formacie 70 x 100 cm) podpisane prace fotograficzne należy dostarczyć do 8 kwietnia 2024 r. na adres WDK w Rzeszowie z informacją opisującą działalność grupy.

Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice i na dowolny temat, a dla grup prezentujących swoje prace, przeznaczono miejsce na 6 poziomych lub 8 pionowych planszach formatu 70 x 100 cm.

Najlepsze "zestawy klubowe" uhonorowane zostaną cennymi nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Dyrektora WDK.

Wernisaż wystawy planowany jest na 12 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 18:00 w Galerii WDK w Rzeszowie.

Przypominamy, że na ostatnią edycję Konfrontacji wpłynęło 331 zdjęć wykonanych przez 145 fotografików z 18 podkarpackich kół, klubów i grup fotograficznych oraz stowarzyszeń artystycznych.