XXV Międzywojewódzka Wystawa Akwareli im. Mariana Strońskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXV Międzywojewódzka Wystawa Akwareli im. Mariana Strońskiego

3-22.06.2024
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Galeria WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza dorosłych twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych zamieszkałych na terenie województw: podkarpackiego, podlaskiego i lubelskiego do udziału w XXV Międzywojewódzkiej Wystawie Akwareli im. Mariana Strońskiego, która odbywa się pod hasłem "Ściana Wschodnia"

Cel:

Celem wystawy jest uzyskanie i prezentacja ciekawych artystycznie prac w technice akwareli i  konfrontacja dorobku twórców różnych środowisk województw polskiej ściany wschodniej jak również przybliżenie postaci znanego w regionie artysty malarza Mariana Strońskiego.

Tematyka prac: 

Każdy zakątek kraju ma sobie tylko właściwy koloryt. Tworzenie i prezentowanie prac malarskich uczy dostrzegania piękna najbliższego otoczenia, a także poznawania historii swojego regionu. Oczekujemy prac oddających walory estetyczne regionu, własnego obrazu skrawka ziemi, na której przyszło nam mieszkać (Ściana Wschodnia), swojego „tutaj” - informują organizatorzy.

Uczestnik może zgłosić do 3 prac w technice akwareli, oprawionych, w formacie nie mniejszym niż A3, w terminie do 28 maja 2024 r. 

Regulamin, kartę zgłoszenia oraz RODO można pobrać ze strony internetowej WDK w Rzeszowie.