XXVII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – Tyczyn Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXVII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – Tyczyn

3.07.2022
Tyczyn, ul. Mickiewicza 1, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie zaprasza na XXVII Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych.

O Przeglądzie:

Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają zespoły śpiewacze, grupy obrzędowe, kapele ludowe wraz z solistami, które działają przy ośrodkach kultury, KGW i innych, posiadające w swoim repertuarze tradycyjne pieśni i przyśpiewki ludowe ze swojego regionu, dotychczas nie prezentowane na naszym przeglądzie, dawne zwyczaje obrzędowe (np. zwyczaje bożonarodzeniowe, żniwne, weselne itp.).

 • Laureaci I miejsc z 2021r. nie mogą brać udziału w konkursie, mogą natomiast wystąpić, jako gość specjalny.

Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach:

 • z akompaniamentem tj. akordeon, kapela i a`capella.
 • 4 Zespoły, kapele, soliści prezentują 3 utwory, czas ich prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 • Grupy obrzędowe prezentują widowiska nie przekraczające 30 minut

Organizatorzy zachęcają do uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych: Weselnych, sobótkowych, dożynkowych, pieśni pasterskich, ballad i kołysanek.

Jury dokonując oceny weźmie pod uwagę:

 • dobór repertuaru i instrumentarium tradycyjnego dla prezentowanego regionu,
 • zgodność z tradycją regionu,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • strój adekwatny do reprezentowanego regionu,
 • zachowanie autentyzmu melodii ludowych.

Najlepsze zespoły otrzymają nagrody. Nagrodzone i wyróżnione zespoły wystąpią dodatkowo w Koncercie Laureatów.

O zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Liczba zespołów biorących udział w Przeglądzie:

 •  Zespoły śpiewacze: maksymalnie 15 zespołów,
 • Grupy obrzędowe maksymalnie 5 grup,
 • Solistów instrumentaliści 8 osób,
 • Soliści śpiewacy maksymalnie 8 osób,
 • Kapele ludowe z solistami maksymalnie – 10 kapel,

Informacje pod numerem tel. 17 22 93 239 w godz. 8.00 - 15.00

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.