XXXI Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXXI Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza

5-12.01.2023
Krosno, ul. Kolejowa 29a,  Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sala teatralna

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XXXI Konkursie Kolęd i Pastorałek Pogranicza.

W tym roku najpiękniejsze kolędy i pastorałki zabrzmią w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Zachęcamy szkoły oraz ośrodki kultury do nadsyłania zgłoszeń - informują organizatorzy.

Termin konkursu: 12 stycznia 2023, godzina 9.00
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 9 stycznia 2023

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów: dzieci i młodzież ze szkół Krosna i powiatu krośnieńskiego. Zgłoszeń dokonują odpowiednie dla miejsca zamieszkania szkoły, urzędy, ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia w następujący sposób:

  • O dokonywanie zgłoszeń uczestników z terenu miasta Krosna (po jednej w każdej kategorii wiekowej) uprzejmie prosimy szkoły, ośrodki kultury, kluby i stowarzyszenia.
  • O dokonywanie zgłoszeń uczestników z terenu gmin powiatu krośnieńskiego (po jednej w każdej kategorii wiekowej) uprzejmie prosimy Gminne Ośrodki Kultury.

Kategorie wiekowe i warunki uczestnictwa:
W konkursie biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I - Szkoły podstawowe (klasy 1-3)
  • Kategoria II - Szkoły podstawowe (klasy 4-6)
  • Kategoria III - Szkoły podstawowe (klasy 7-8)
  • Kategoria IV - Szkoły ponadpodstawowe

Prezentacje: kolęda tradycyjna lub pastorałka

Zgłoszenia: należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: rckp@rckp.krosno.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 stycznia 2023. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora w dniu 10 stycznia 2023. Kolejność prezentacji scenicznych w obrębie danej kategorii wiekowej zostanie ustalona na podstawie losowania - prosimy o punktualne przybycie na miejsce konkursu.

Informacje dodatkowe: szczegóły dotyczące uczestników, zgłoszeń, kwestii organizacyjnych i bezpieczeństwa dostępne w Regulaminie wydarzenia. Osobą odpowiedzialną za koordynację i organizację konkursu jest Paweł Matelowski (tel. 13 43 218 98 wew. 144).