XXXVIII Spotkania Cymbalistów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XXXVIII Spotkania Cymbalistów

7-8.11.2019, godz. 10.00
Rzeszów, WDK, Klub Bohema

Spotkania Cymbalistów odbywają się w WDK w Rzeszowie i składają się z dwóch bloków: przeglądu konkursowego solistów-cymbalistów oraz kapel, które w swoim składzie mają cymbały.

Te mające wieloletnią tradycję i wielką renomę, jedyne w Polsce spotkania, są okazją do wszechstronnego zapoznania się z tym unikalnym instrumentem.

Województwo podkarpackie jest do tego najlepszym miejscem, ponieważ tutaj przetrwała tradycyjna ciągłość gry na cymbałach. Impreza umożliwia też pokazanie ludowych wirtuozów gry na cymbałach, jako mistrzów tradycyjnej muzyki ludowej.

Niejednokrotnie są to także artyści, którzy sami tworzą cymbały, na których później grają. Spotkania mają charakter ogólnopolski. XXXVIII Spotkania Cymbalistów odbędą się dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

7 grudnia, od godz. 10.00 – przegląd konkursowy solistów-cymbalistów
8 grudnia, od godz. 10.00 – przegląd kapel z cymbalistami