Zapasy Taneczne 2024 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Zapasy Taneczne 2024

1.03.2024, godz. 10:00
Nisko, ul. Słowackiego 10, Hala sportowa ZSP nr 3 w Nisku

Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" zaprasza do udziału w XVII Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego "Zapasy Taneczne 2024"

Cel Przeglądu:

  • integracja i animacja środowiska taneczno-sportowego,
  • popularyzacja taoca i sportu, jako środka kulturotwórczego oraz aktywnej formy spędzania czasu,
  • stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów,
  • promowanie dziecięco-młodzieżowego taoca sportowego,
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami taoca,
  • wymiana pomysłów i doświadczeo w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami taneczno-sportowymi.

Karta zgłoszenia oraz regulamin przeglądu znajdują się na stronie internetowej Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół".