Zgłoszenia kandydatów do XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”  Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Zgłoszenia kandydatów do XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” 

27-30.06.2024
Rzeszów, ul. Słowackiego 18, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Rzeszowski Oddział IPN czeka do końca czerwca na zgłoszenia kandydatów do XIII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii”. 

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r. To wyróżnienie honorowe, przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. 
Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Świadek Historii" uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN „Kustosz Pamięci Narodowej".
Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania rzeszowskiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne na stronie: 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade

Wśród dotychczasowych laureatów Rzeszowskich Edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” znalazły się takie osoby i organizacje jak:

I edycja rok 2012
- Franciszek Batory
- Mirosław Majkowski (Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X. DOK)
- prof. Janina Marciak-Kozłowska
- ks. Tadeusz Pater
- ś.p. Stanisław Szpunar
- ś.p. ks. abp Ignacy Tokarczuk

II edycja rok 2013
- ś.p. Lidia Teresa Argasińska
- ś.p. Henryk Atemborski
- ś.p. Józef Dalecki
- ś.p. Anatolia Gazda
- Marian Irzyk
- ś.p. Alojzy Maliszewski
- ś.p. Tadeusz Kazimierz Orłowski
- ś.p. Ks. Infułat Józef Sondej
- ś.p. Aleksander Szymański
- ś.p. Janina Wierzbicka-Kopeć
- Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

III edycja rok 2014
- Krystyna Chowaniec
- Dariusz Jasiewicz
- ś.p. Zbigniew Larendowicz
- ś.p. Anna Leszczyńska
- ś.p. Mieczysław Skotnicki
- ś.p. Maria Szczepańska

IV edycja rok 2015
- Dariusz Jacek Fudali
- ś.p. bp Jan Niemiec
- Tadeusz Polkowski
- Stanisław Ignacy Pomprowicz
- Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk (Twórcy Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie)
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny (Prezes Wojciech Kaszub i członkowie stowarzyszenia)

V edycja rok 2016
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu
- Edward Orłowski
- Edward Marszałek
- Adam Kantor
- Artur Szary
- Marcin Zieniewicz

VI edycja rok 2017
- Ks. bp Edward Frankowski
- Ewa Kuberna
- Maciej Małozięć
- ś.p. Maria Mirecka-Loryś
- ś.p. mjr Franciszek Sagan
- Bogusława Wąs

VII edycja rok 2018
- Piotr Ożóg
- ś.p. Jan Partyka
- Stanisław Wójciak
- Andrzej Zajdel
- Zespół Szkół w Orzechówce

VIII edycja rok 2019
- Mirosława Filipczyk
- por. Tadeusz Lutak
- kpt. Stefania Obara
- Romuald Rzeszutek
- ś.p. płk pil. Tadeusz Henryk Rolski
- Stanisław Mieczysław Szarzyński

XI edycja rok 2020
- Józefa Bryg
- Jerzy Dębiec
- dr Bernadeta Dorota Frysztak
- ś.p. inż. Stanisław Micał
- Marek Zalotyński
- Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w Rzeszowie

X edycja rok 2021
- Teresa Marcelina Mielnik
- ś.p. kpt. Kazimierz Rzucidło
- Marek Wójcik
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów

XI edycja rok 2022
- Barbara Krystyna Janczura
- ś.p. Franciszek Kotula
- Tomasz Róg
- Mariusz Skiba
- Michał Jan Stręk
- Magdalena Szczepańska

XII edycja rok 2023
- Andrzej Borcz
- Henryk Cząstka
- ś.p. Jerzy Tadeusz Dębicki
- Sławomir Zawiślak
- Stanisław Wnorowski
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Materiał filmowy pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=tesPPtkbnKQ

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2024 r. Wypełnione formularze można złożyć osobiście w siedzibie oddziału lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

/Sporządziła: Katarzyna Gajda-Bator/