29. Doroczne Spotkanie Poetów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

29. Doroczne Spotkanie Poetów

29. Doroczne Spotkanie Poetów

Na 29. Dorocznym Spotkaniu Poetów w Przemyślu ponownie zaprezentowali się podkarpaccy poeci.  Podczas uroczystości, która odbyła się 26 października, pojawiło się ich ponad pięćdziesięciu i przybyli z całego województwa.

Poeci reprezentowali różne środowiska i stowarzyszenia twórcze, m.in. : mielecką Grupę Literacką „Słowo”, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie, łańcucką Grupę Twórczą „Inspiratio”, Klub Poetów  Podkarpacia "Perły" w Tryńczy, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, Grupę „Oczarowani słowem, obrazem, melodią”, Brzozowski Ruch Poetycki „Zgrzyt”, a także obecnych było także wielu poetów niezrzeszonych. Gospodarzem tego wydarzenia było przemyskie Centrum Kulturalne. Spotkanie pełne wzajemnej serdeczności i życzliwości pozwoliło zapoznać się z twórczością osób piszących w naszym województwie, gdyż spotkanie miało charakter otwarty, dało to okazję do posłuchania wierszy tym, którzy poezję kochają.
Wydarzeniu przyświecały słowa ks. Jana Twardowskiego  Każde wiersze są dobre i na każdą porę, bo wszystkie jednakowo są na serce chore, bo też i poezja jest niejednokrotnie lekarstwem na różne życiowe niedogodności, jest formą wyrażania myśli i emocji, spełnia więc funkcję pozytywną - niemal terapeutyczną.
Mogliśmy się o tym przekonać za sprawą pięknej recytacji wierszy uczestników przez Bogdana Dmowskiego, dzięki któremu przeżyliśmy chwilę wspaniałych poetyckich uniesień. Bogdan Dmowski, który przyjechał specjalnie z niemieckiego miasta Görlitz, jest wielkim miłośnikiem poezji i od 13 lat zajmuje się niemalże zawodowo recytacją wierszy, nagrywa filmiki z wybranymi przez siebie utworami, które można później obejrzeć na jego kanale YouTube. Na scenie Centrum Kulturalnego zaprezentował wiersze zamieszczone w specjalnie z tej okazji wydanym Almanachu Poetyckim, który zawierał utwory 70 uczestników, którzy zgłosili się do tegorocznej edycji.
Wyjątkową atmosferę i niepowtarzalny klimat imprezy podkreśliły też świetne występy Trio (w składzie Jakub Podwyszyński – skrzypce, Zuzanna Okrasa – wiolonczela, Filip Balawender – fortepian) i Kwintetu (Karol Nowiński – skrzypce, Julia Zwolińska – skrzypce, Jakub Podwyszyński – skrzypce, Jan Dopart – wiolonczela i Gustaw Siepioła – fortepian) z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu im. Artura Malawskiego. Uczniowie przygotowani przez nauczycieli: Annę Magdziak i Krzysztofa Nowińskiego wspaniale dopełnili muzycznie to piękne święto poezji. Spotkanie zakończyło się częścią nieoficjalną w Klubie „Piwnice” CK, która była okazją do wspólnych rozmów o życiu, sukcesach i wielu innych inspirujących tematach.