O nas Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpacki informator kulturalny

Okładka ostatniego papierowego wydania PIK nr 125

Podkarpacki Informator Kulturalny (PIK) to magazyn z długą i bogatą tradycją, który pod tym tytułem w wersji drukowanej ukazywał się ponad 20 lat. Od stycznia 2020 r. jego zadanie realizuje powyższy portal internetowy.

Pierwszy numer

Pierwszy numer PIK-u trafił w ręce odbiorców w 1999 roku. Jednak sam magazyn i jego idea docierania z informacjami do odbiorców spragnionych kultury sięga swoimi początkami okresu znacznie wcześniejszego. Poprzednikiem PIK-u był Rzeszowski Informator Kulturalny (RIK), którego pierwszy numer ukazał się w  grudniu 1992 roku.

Cel wydawnictwa i jego historia

Podstawowym i niezmiennym zadaniem tych wydawnictw było i jest upowszechnianie informacji o życiu kulturalnym w województwie podkarpackim – prezentowanie wyjątkowych wydarzeń, aktualnych zapowiedzi wystaw, koncertów, wszystkich godnych uwagi przedsięwzięć, które kształtują życie kulturalne mieszkańców Podkarpacia.

Z taką myślą został powołany do życia. Początkowo Wydawcą Informatora było Województwo Podkarpackie, a przez ostatnich kilka lat jest nim Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Od stycznia 2020 roku magazyn PIK został zastąpiony portalem internetowym. Zmiana sposobu przekazywania treści to łatwiejszy i szybszy dostęp do pełnej oferty podkarpackich instytucji kultury. To także możliwość prezentowania znacznie większej ilości informacji niż dotychczas, ponieważ praktycznie nie jesteśmy już ograniczeni ilością „stron” Informatora oraz możliwość bardziej dynamicznego i wzbogaconego o zdobycze techniki przekazywania w atrakcyjny sposób materiałów (galerie zdjęć, filmy, wszelkie prezentacje). Chcemy czerpać pełnymi garściami z możliwości technicznych, jakie daje nam współczesna technika.

Portal realizowany jest ze środków Województwa Podkarpackiego, wydawcą jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Zachęcamy i zapraszamy do współpracy!