„Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej - czytaj z PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej - czytaj z PIK

Zdjęcia organizatora z realizacji zadania: „Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej wspólnie z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz przygotowań do beatyfikacji i nadchodzącej 120. rocznicy urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego, zrealizowało projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego, pt. „Bez niego nie byłoby papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej.

W roku 1944 r., w wyniku postanowień konferencji w Jałcie rozległa archidiecezja lwowska znalazła się prawie w całości, w granicach ZSRR. Tylko 5,5 proc. jej powierzchni pozostało w granicach państwa polskiego, a w 1951 r. uszczuplono ją o kolejne terytorium. Siedzibę archidiecezji, wraz z abp. Eugeniuszem Baziakiem, przeniesiono do Lubaczowa i funkcjonowała tu, aż do 1992 r. (początkowo, jako „archidiecezja lwowska z siedzibą w Lubaczowie”, a później „archidiecezja w Lubaczowie”). Przez blisko półwiecze Lubaczów i jego okolice stały się duchowym centrum Podkarpacia, w którym rezydowali i które nawiedzali najważniejsi hierarchowie kościelni, a klimat i dziedzictwo przedwojennego Lwowa były i są tu nadal obecne.

Celem zadania „Bez niego nie byłoby Papieża”. Śladami bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej było upamiętnienie 6 wizyt w archidiecezji w Lubaczowie kard. Stefana Wyszyńskiego, jako prymasa Polski, oraz św. Jana Pawła II – Karola Wojtyły, jako biskupa, arcybiskupa, metropolitę krakowskiego, kardynała i papieża, do których doszło w latach 1958-1991.

Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, w ramach zadania upamiętniono wizyty tych dwóch wielkich postaci na Ziemi Lubaczowskiej. Oznakowano miejsca z nimi związane, ustawiono 9 zewnętrznych dwujęzycznych (polsko-angielskich), tablic pamiątkowych (m. Lubaczów – 5, gmina Cieszanów – 2, gmina Wielkie Oczy – 1, m. Oleszyce – 1).

Na terenie powiatu lubaczowskiego powstała nowa atrakcja turystyczno-kulturalna „Szlak Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego”. Na tablicach znalazły się podstawowe informacje o miejscu i wizytach Prymasa Polski i Papieża Polaka w poszczególnych miejscach, a także archiwalne fotografie. Z informacjami szczegółowymi, większą ilością fotografii, dokumentów, nagrań audio – relacji świadków historii, czy treścią kazań można zapoznać się na stronie internetowej partnera projektu – Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie http://pckl.pl – w zakładce: Projekty.