„Impresje nadwodne - Wenecja-Amsterdam-Brugia” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Impresje nadwodne - Wenecja-Amsterdam-Brugia”

Z wernisażu wystawy „Impresje nadwodne - Wenecja-Amsterdam-Brugia”, materiały organizatora

W piątkowy wieczór 21 października na wernisażu wystawy „Impresje nadwodne - Wenecja-Amsterdam-Brugia” - w rysunku i akwareli Alicji Nikiel zgromadziło się wiele osób zainteresowanych tym tematem.

Wśród zebranych gości byli m.in. Pani Agnieszka Zakrzewska Sekretarz Miasta Przeworska wraz z Panią Dorotą Jarosz Skarbnik Miasta Przeworska, dyrektorzy i pracownicy przeworskich jednostek oraz miłośnicy sztuki, lokalni artyści i czytelnicy.

Pani Alicja Nikiel jest plastyczką, ilustratorką i graficzką, od ponad 10 lat członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Rzeszowie. Pochodzi z Kęt (powiat oświęcimski), a obecnie mieszka od 4 lat w Gniewczynie Łańcuckiej.

Jak sama twierdzi - rysowała od małego, bo już od 3 roku życia, często na marginesach jeszcze nie przeczytanych gazet.

Mieszkała w Grecji, Belgii, Holandii i Włoszech. Rezultatem jej podróży są prace, które prezentowała na wystawach w tych krajach, jak też i w Polsce, Izraelu, Anglii i USA.

Na wystawie wszyscy zebrani mieli możliwość zobaczyć rysunki i akwarele z trzech pięknych miast położonych nad wodą, często określanych jako „Wenecje Północy” - tj.: Wenecji, Amsterdamu i Brugii. Jak mówi sam tytuł wystawy – Impresje Nadwodne. Obrazy te to niesamowite wizerunki miast oglądane w zwierciadle jego wodnych traktów, budowle wyłaniające się z wody, często otulone mgłą.

Wystawa będzie czynna do 25 listopada 2022 r. w godzinach pracy czytelni - zapraszamy do jej obejrzenia!

MBP w Przeworsku