"Salon Jesienny" - relacja z wystawy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Salon Jesienny" - relacja z wystawy

Salon Jesienny, fot. K. Nowotnik

"Salon Jesienny" to koncept powstałej zaledwie kilka miesięcy temu Fundacji SALON SZTUKI. Głównym celem Fundacji jest promocja sztuki współczesnej w Polsce i za granicą.

Projekt i założenia już na etapie wstępnych koncepcji, spotkał się z dużym zainteresowaniem środowisk artystycznych. Fundacja pragnie stworzyć nową, otwartą przestrzeń do pokazywania sztuki współczesnej oraz do działań kreatywnych różnych środowisk i grup społecznych. Zakłada realizację, wspieranie i organizowanie różnych form artystyczno-eventowych, takich jak: wernisaże, panele dyskusyjne, projekcje filmowe, warsztaty, performance, sympozja, spektakle, panele edukacyjne itp.

Prace polskich artystów prezentujących sztukę współczesną można było zobaczyć w Sali Orange Hotelu Bristol od 25-29 września 2023.

SALON JESIENNY zaprezentował różne formy sztuki. Na wystawie można było zobaczyć prace Marii Barańczyk z Poznania, która zachęcała do interakcji pomiędzy obiektem i widzem, osłonięte mrokiem rzeźby Szymona Szczepkowskiego z Sanoka, performance stworzony na potrzeby wernisażu artysty wizualnego, aktora, performera Pawła Korbusa z Lublina, malarstwo Artystów związanych ze środowiskiem krakowskim Małgorzaty Wielek i Kamila Kuzko oraz grafikę cyfrową i video jako materiał pracy doktorskiej Przemysława Widła.

Oprócz wystawy Fundacja zorganizowała warsztaty komiksu oraz otwartą dyskusję o sztuce współczesnej w celu zachęcenia mieszkańców do odwiedzania galerii sztuki.  

Pomimo, że w mieście i regionie odbywają się cykliczne wystawy i inne wydarzenia artystyczne, SALON jest propozycją nową, świeżą, innowacyjną. Sposób promocji sztuki, jej ekspozycji a także warstwa wizualna projektu, w znaczący sposób odbiegają od obecnych standardów wystawienniczych innych instytucji i galerii.


Wydarzenie dofinansowano z budżetu Miasta Rzeszowa w ramach programu „Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.