"Tańce Krośnieńskie" - relacja ze spotkania autorskiego wokół najnowszej książki Alicji Haszczak Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Tańce Krośnieńskie" - relacja ze spotkania autorskiego wokół najnowszej książki Alicji Haszczak

"Tańce Krośnieńskie" - relacja ze spotkania autorskiego wokół najnowszej książki Alicji Haszczak, fot. M. Zając-Czerkies

Spotkanie autorskie, promujące najnowszą książkę Alicji Haszcza odbyło się 16 grudnia br. w Klubie Turkus w Wojewódzim Domu Kultury w Rzeszowie.

Monografia pt. "Alicja Haszczak - Tańce Krośnieńskie", stanowi ostatni tom cyklu kompendium wiedzy o tańcach regionalnych z obszaru województwa podkarpackiego.

Publikacja ukazała się m.in. dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podkarpackiego i wpisuje się w cykl czterech wcześniejszych książek poświęconych tej dziedzinie sztuki tj.:

  • "Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej" (1989),
  • "Tańce lasowiackie" (2006),
  • "Tańce rzeszowskie" (2012),
  • "Tańce przeworskie" (2021).

Książka jest efektem wieloletnich badań Alicji Haszczak, poświęconych tańcom szeroko pojmowanego subregionu krośnieńskiego, stanowiącego część Podkarpacia. Jest unikalnym, zbiorem tańców i towarzyszących im melodii.

Oprócz dokładnego opisu kroków tanecznych i układów rąk w poszczególnych tańcach, zawiera odniesienia do zwyczajów i obrzędów tanecznych oraz opis stroju z okolic Krosna. Jest nieocenionym wyborem materiału przydatnego do opracowań programów artystycznych zespołów ludowych. Książka ma za zadanie popularyzację wiedzy o tańcach krośnieńskich, przyśpiewkach, stroju ludowym i zwyczajach regionu krośnieńskiego wśród społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Jest to pierwsza tego typu książka opisująca folklor taneczny i muzyczny regionu krośnieńskiego w sposób tak kompleksowy - informuje WDK.