Związek Rodowy Dzieduszyckich prowadził prace związane z odnowieniem i ochroną polskich nagrobków we Lwowie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Związek Rodowy Dzieduszyckich prowadził prace związane z odnowieniem i ochroną polskich nagrobków we Lwowie

Prace związane z odnowieniem i ochroną polskich nagrobków we Lwowie, materiały organizatora

W tym roku na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas po raz kolejny prowadził prace związane z odnowieniem i ochroną polskich nagrobków. W ubiegłych latach udało się już odnowić m.in. grób z krzyżem i żeliwną figurką Chrystusa, w którym pochowano powstańca listopadowego – Edmunda Dzieduszyckiego.

Zespół konserwatorski, którym kierowała Anna Kudzia, prowadził prace przy opatrzonym sygnaturą polskiego rzeźbiarza mieszkającego w XIX wieku we Lwowie – Leopolda Schimsera – grobie rodziny Newlinów-Mazarakich oraz przy grobowcu rodziny generała Józefa Kalinowskiego. Projekt jest kontynuacją prac prowadzonych przez Związek od 2020 roku i po raz kolejny mógł się odbyć dzięki Instytutowi Polonika i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczne prace – ze względu na wojnę – wymagały od konserwatorów godnego podziwu zaangażowania i poświęcenia. Dzięki rzetelnej pracy specjalistów podczas prac przy grobowcu rodziny generała Kalinowskiego została odkryta piękna mozaika, co czyni przepiękną dwuczłonową kapliczkę wykonaną w większości z wapienia jeszcze piękniejszą.

Poddane konserwacji obiekty utrwalają pamięć o bardzo ciekawej i złożonej historii rodziny Dzieduszyckich, ale same w sobie są też świadectwem historii.

Więcej o dziejach rodziny i projektach prowadzonych przez Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas – choćby o remoncie fragmentu kamienicy Szolc-Wolfowiczów na lwowskim rynku czy o restauracji książek z dawnej Biblioteki Poturzyckiej – mogą Państwo przeczytać na stronie: dzieduszyccy.pl


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.